Gå till sidans innehåll

Hur tillförlitligt är glukossensorn?

Avläsningen från sensorn skiljer sig en del från blodsockermätning från fingret. Om blodsockernivåerna är jämna är mätningen tillräckligt exakt för att kontrollera blodsockernivån.

Sensorvärdet skiljer sig i genomsnitt ca 10 % från blodsockermätning från fingret. Avvikelsen är större ju snabbare sockerhalten ändras. Dessutom ligger sensorvärdet ca 10–15 minuter efter i tid jämfört med ett blodsockervärde som mäts från fingret. Utrustningen visar i vilken riktning och hur snabbt sockervärdet går upp eller ner med en pil, vilket gör det enklare att bedöma resultatet.

Om sensorsystemet kräver kalibreringsmätningar, är det väldigt viktigt att kalibreringsmätningen görs noggrant så att resultatet blir tillförlitligt. Kalibreringsmätningen ska göras när blodsockernivån är jämn på morgonen och innan en måltid.

Om glukosnivån ändras snabbt kan man behöva göra en kontrollmätning från fingret innan man fattar några behandlingsbeslut. Särskilt ett lågt värde ska alltid kontrolleras genom mätning från fingret.

Sensorns funktion kan påverkas av temperaturväxlingar, kroppens vätskebalans eller blodcirkulationen i vävnaden där sensorn sitter.

Uppdaterad 30.9.2023