Gå till sidans innehåll

Så förebygger man lågt blodsocker

Genom att känna igen situationer som kan leda till lågt blodsocker kan du också förbereda dig på det.

Vid insulinbehandling kan blodsockret sjunka för lågt eftersom olika insulinpreparat beter sig på specifika, schematiska sätt oavsett blodsockernivå.

Det är viktigt att känna till hur de insulinpreparat man använder fungerar: Hur snabbt börjar effekten, när är den som starkast och hur länge håller den i sig? Att höja engångsdosen av insulin förlänger också preparatets verkningstid. Om injektionsstället har blivit svullet eller förhårdnat försämras insulinupptaget och preparatet verkar långsammare.

För lågt blodsocker kan förutses och förebyggas

  • Om ditt blodsocker upprepade gånger sjunker till för lågt på natten och före måltid, är det troligt att du behöver minska din långverkande basinsulindos. Om du tar ditt basala insulin i två delade doser, bör du främst minska dosen som motsvarar tiden då låga blodsockerhändelser inträffar. Till exempel, om låga värden inträffar under natten, minska din kvällsdos; om de inträffar under dagen, minska din morgondos.

  • Om ditt blodsocker upprepade gånger sjunker till för lågt inom 2-3 timmar efter en viss måltid och en injektion av snabbinsulin, är det sannolikt att ditt intag av måltidsinsulin är för högt i förhållande till dina kolhydrater.

  • Om du doserar ditt snabbverkande insulin först efter att du ätit, stiger blodsockret ofta först för mycket och kan sjunka till för lågt 3-4 timmar efter måltiden. Det lönar sig att alltid dosera snabbinsulin 10-20 minuter innan du äter. Ett snabbverkande insulin med särskilt snabb effekt kan ges just när man börjar äta.

  • Om du ska börja motionera inom 2-3 timmar efter att du injicerat snabbinsulinet, vilket ger en stark effekt, minska dosen före måltid med 30-50%.

  • En dag när man har rört sig mycket ska man minska dosen insulin för natten med 10–20 procent.

  • Om ditt blodsocker är under 6 mmol/l vid sänggåendet, lönar det sig att äta en liten extra kvällsbit, dvs. 10-20 g långsamma kolhydrater.

  • Om du dricker alkohol ska du se till att du äter tillräckligt med kolhydrater och eventuellt minska insulindosen till följande natt. Följ också blodsockret tätare än vanligt i samband med alkoholkonsumtion och under det följande dygnet.

Uppdaterad 30.9.2023