Gå till sidans innehåll

Handledning och stöd i egenvård vid typ 1 diabetes

Egenvårdshandledningen inleds så snart som möjligt efter att diagnosis av diabetes och i enlighet med hur man mår.

När handledningen inleds kartläggs personens livssituation, arbete och hobbyer, levnadsvanor och ätande- och motionsvanor så att vården så väl som möjligt kan anpassas till hens egen vardag. Till en början räcker det med att personen kan mäta blodsockret, känna och kunna dosera sina egna insulinpreparat och veta hur man ska göra om blodsockret sjunker för lågt eller är alarmerande högt.

De första stegen för att identifiera kolhydrarater i livsmedel och mat samt för att dosera snabbinsulin på basis av dem tas också genast efter att diabetes konstaterats. Så småningom tillämpas kunskaper och färdigheter på varierande situationer i det dagliga livet. Genom kontinuerligt lärande ökar kunskapen om behandlingens olika delområden med tiden.

När man konstaterar diabetes är det bra att också gå igenom eventuella känslor och rädslor som diabetes och behandling kan orsaka. Att insjukna i ett livslångt och krävande hälsoproblem som diabetes är en kris som varje människa hanterar på sitt eget individuella sätt. Vid behov är det möjligt att ordna tid till en psykologs mottagning.

Närstående eller vänner kan komma med i handledningen om personen själv vill det.

Vårdhandledningen och stödet fortsätter under hela livet för den som lider av diabetes och är en central del av den övergripande diabetesvården.

Uppdaterad 30.9.2023