Gå till sidans innehåll

Vad är glukossensor?

Glukossensorn mäter glukoshalten i den subkutana vävnadens cellulära medier och sänder regelbundet information om glukosnivån till användarens mobiltelefon, sensormottagare eller insulinpump.

Vid sidan av och i stället för den traditionella blodsockermätningen har blodsockernivån mätts med glukossensor. Glukossensorn anvädns för mäta glukoshalten i interstitialvätskan i vävnaden under huden under en viss tid eller kontinuerligt (kallas kontinuerlig glukosmätning eller Continuous Glucose Monitoring, CGM). Glukossensorns resultat är inte helt i linje med mätningen av blodsockret från fingertoppen, men tillräckligt exakt för att visa blodsockernivån när blodsockret är jämnt. Därför kan en avläsning från glukossensorn också användas för att bedöma dosen måltidsinsulin.

Istället för att göra specifika blodsockeravläsningar, eller som ett komplement till det, bör man fokusera på i vilken riktning och hastighet blodsockervärdet ändras samt på upprepande blodsockertendenser, alltså hur blodsockret beter sig under olika tider på dygnet.

I princip kan kontinuerlig glukosmätning användas av alla diabetiker som kan lära sig och förstå hur utrustningen fungerar, hur man använder den och vilka begränsningar den har. I praktiken är nyttan i relation till kostnaderna störst för person som använder sig av flerinjektions- och pumpbehandling vid insulinbrist.

Uppdaterad 30.9.2023