Gå till sidans innehåll

Alkohol och blodsocker

Vilken effekt alkohol har på blodsockret beror på mängden och typen alkohol och hur den står i relation till mat.

En måttlig alkoholdos (2-3 portioner) som intas i samband med måltiden har ingen betydande inverkan på blodsockret.

Med hjälp av egenmätningar av blodsockret eller glukossensor kan du ta reda på hur olika alkoholhaltiga drycker, rörelse och ätande påverkar ditt blodsocker även när du festar.

Om man dricker alkohol är det bra att välja svagare drycker och drycker med en lägre sockerhalt, t.ex. öl, torr eller halvtorr cider och svaga viner, för att undvika att blodsockernivåerna stiger. Söta viner och likörer som innehåller mycket socker kan göra att blodsockervärdet stiger snabbt.

Att glömma att injicera insulin i samband med att man dricker alkohol kan också vara en anledning till att blodsockernivåerna stiger. Om du har insulinbrist och inte injicerar basinsulinet finns en risk för syraförgiftning.

Alkohol hindrar socker från att nybildas i levern. Om man dricker alkohol utan att äta samtidigt kan det därför leda till en för låg blodsockernivå om man använder insulin eller diabetesläkemedel.

När man är påverkad av alkohol försämras förmågan att återhämta sig från för lågt blodsocker och chock, och hypoglykemin kan fortgå under en lång tid, eftersom socker inte frigörs från levern. Vanligtvis korrigerar glukagon som används i nödsituationer inte blodsockret, eftersom dess funktion är baserad på frisättning av socker från levern. Risken för att blodsockret blir för lågt ökar redan vid lindrig berusning. Dödsfall på grund av insulinchock är ovanligt, men ofta är alkohol inblandat när det väl inträffar.

 • De kolhydrater som alkoholen innehåller räknas inte in i måltidsinsulinet.

 • Kom ihåg att äta om du dricker alkohol.

 • Om du inte äter, drick emellanåt drycker som innehåller socker.

 • Om du rör dig behöver du mer kolhydrater.

 • Mät blodsockret under festandet, och särskilt innan du går och lägger dig.

 • Ät ett extra litet kvällsmål och ta inte snabbverkande insulin för det.

 • Kom ihåg att injicera basinsulin på kvällen (om du gör det i vanliga fall).

 • Vid behov kan du minska mängden basinsulin på kvällen med 20 procent, särskilt om du har rört dig.

 • Ta vid behov mindre snabbverkande insulin till frukosten.

 • Ha med dig ditt diabetes-ID eller ditt Jag har diabetes-kort.

 • Berätta för dina vänner att du har diabetes och visa hur de ska göra om ditt blodsocker blir för lågt.

Uppdaterad 30.9.2023