Gå till sidans innehåll

Sockerhemoglobin HbA1c för uppföljning

Ju högre blodsockernivån är under lång tid, desto mer blodsocker, alltså glukos, fäster i de röda blodkropparnas hemoglobin som finns i blodet.

Förhållandet mellan sockerhemoglobin och diabetesrelaterade sjukdomar. Bild: Terveyskirjasto.fi

Utöver att kontrollera blodsockervärdet själv och göra glukossensorering kan man bedöma den långvariga sockerbalansen genom att mäta hur de röda blodkropparna i blodet har “försockrats", alltså hur värdet på sockerhemoglobin HbA1c ser ut. Värdet mäts 2–4 gånger per år genom blodprov på laboratorium eller med snabbmätare på mottagning.

Mätningen av HbA1c kallas ofta för “långtidssocker". Man behöver inte fasta innan provet, utan det kan tas när som helst på dagen.

HbA1c-värdet visar bäst hur blodsockervärdet har sett ut i genomsnitt i 2–8 veckor innan provtagningen. Om en hög sockerbalans korrigeras minskar HbA1c-värdet inom 10–20 dagar.

Om du har haft diabetes under en längre tid är det säkert mer bekant för dig att ange resultatet som procent, som visas på bilden ovan. Nu för tiden uppger man resultatet i enheten millimol per liter istället för procent.

Laboratoriet uppger att referensvärdet för sockerhemoglobin HbA1c är 20–42 mmol/mol, eftersom det om man inte har diabetes ligger under 42 mmol/mol eller 6 procent. För många är det oklart vad det generella målet för HbA1c är vid diabetes och vad det egna, individuella målet är.

  • Det generella målet vid diabetesbehandling är ett värde under 48–53 mmol/mol beroende på personens ålder, sjukdomstid, diabetesbehandling och hypoglykemikänslighet.

  • Det personliga målet kommer man överens om med sin läkare.

HbA1c %

Genomsnittligt blodsocker mmol/l och variationsbredd 95 %

HbA1c mmol/mol

6

7,0 (5,5–8,5)

42

7

8,6 (6,8–10,3)

53

8

10,1 (8,1–12,1)

64

9

11,8 (9,4–13,9)

75

10

13,4 (10,7–15,7)

86

11

14,9 (12,0–17,5)

97

12

16,5 (13,3–19,3)

108

Den generella målnivån för HbA1c på 48–53 mmol/mol är en säker nivå både sett till för låga och för höga blodsockervärden.

En lägre nivå vid insulinbehandling ökar risken att drabbas av alltför lågt blodsocker, alltså hypoglykemi, och en högre nivå ökar risken för diabetesrelaterade sjukdomar.

Om HbA1c-värdet i flera år ligger i nivå med 64 mmol/mol (8 %), är risken för relaterade sjukdomar 5 gånger högre. Vid ett värde på 86 mmol/mol (10 %) är risken för relaterade sjukdomar 18 gånger högre än vid normalt blodsocker.

Uppdaterad 30.9.2023