Gå till sidans innehåll

Blodglukoshalt eller blodsocker

Med blodsocker menas halten av glukos i blodvätska, alltså plasma, som uppmätts vid ett venprov eller kapillärprov från fingertoppen.

På laboratorium mäter man blodsockervärdet genom ett venprov, och svaret anges i form av halten glukos i blodvätska, alltså plasma (P-gluk, fasteblodglukos förortning fP-gluk). Vid egenuppföljning av blodsockret hemma görs mätningar i allmänhet på fingertoppen, varvid det är fråga om ett kapillärblodprov. Gränsvärdena för blodsocker skiljer sig en aning mellan laboratorieprov och egna mätningar från fingertoppen.

Enheten för blodsocker

I Finland och i Europa i allmänhet är enheten för blodsocker mmol/l. I USA och vissa andra länder används dock enheten mg/dl. Omräkningsfaktorn mellan måttenheterna är 18. Om t.ex. blodsockret i den enhet som används i Finland är 5,6 (mmol/l), kan man räkna om det till mg/dl genom att multiplicera med 18, dvs. 5,6 x 18 = 101 mg/dl. Om blodsockret i den amerikanska måttenheten är 180 mg/dl kan det omvandlas till mmol/l genom att dividera 18 med 180 / 18 = 10 mmol/l.

Denna information kan behövas t.ex. när en person som flyttar till Finland från t.ex. USA måste lära sig att förstå blodsockermätningarna i en ny måttenhet.

Hos friska personer ligger blodsockret på morgonen efter fasta (utan att ha ätit på minst 10 timmar) på 4,0–6,0 mmol/l (millimol per liter).

Efter en måltid stiger blodsockret oftast högst 2–3 mmol/l sett till värdet innan måltiden. Hos en frisk person ligger värdet efter måltiden under 8,9 mmol/l när man mäter det själv från fingret.

Vid glukosbelastning, då en person dricker en glukoslösning som innehåller 75 g socker, ligger blodsockret under 7,8 mmol/l två timmar efter sockerdosen mätt via venprov på laboratorium.

Om blodsockervärdet är över det normala, men ändå inte överstiger gränsen för diabetes, handlar det om en nedsatt sockerreglering. Det kan kallas för fördiabetes. Det innebär

  • ett förhöjt fasteblodsocker där värdet efter fasta ligger mellan 6,1 och 6,9 mmol/l

och

  • nedsatt glukostolerans, med en blodsockernivå på 7,8-11,0 mmol/l i ett venöst blodsockermätningstest 2 timmar efter intag av en 75 g sockerlösning.

Värdena för nedsatt sockertolerans mätt med kapillärblodprov från fingertoppen ligger mellan 8,9 och 12,1 mmol/l.

Du har diabetes om

  • din blodsockret på morgonen efter fasta mätt på laboratorium (fP-gluk, det vill säga glukos i plasma vid fasta) är ≥ 7,0 mmol/l under minst två separata dagar

eller

  • din blodsockret vid venblodprov ligger över 11,0 mmol/l två timmar efter att man har druckit en sockerlösning på 75 mg vid glukosbelastning. Vid kapillärprov från fingertoppen är diagnosgränsen för diabetes 12,2 mmol/l.

För en person som uppvisar klassiska symtom på högt blodsocker, det vill säga ökad urinutsöndring, törst, ofrivillig viktnedgång och trötthet räcker det i princip med ett blodsockervärde från en ven på 11,1 mmol/l eller mer som har uppmätts en gång, oavsett vid vilken tidpunkt mätningen är gjord. Även vid sådana tillfällen säkerställs diabetesdiagnosen genom en ny mätning.

Uppdaterad 24.1.2024