Gå till sidans innehåll

Förhöjt blodsocker som konstateras för första gången under graviditet

Med graviditetsdiabetes menas ett förhöjt blodsockervärde som konstateras för första gången under en graviditet.

När man för första gången konstaterar ett förhöjt blodsockervärde under en graviditet kallas det för graviditetsdiabetes. Det officiella namnet är gestationsdiabetes. Förutom faktisk graviditetsdiabetes kan högt blodsocker som upptäcks för första gången under graviditeten också vara oupptäckt typ 2-diabetes, framväxande typ 1-diabetes eller MODY-diabetes.

Under en graviditet ökar behovet av insulin på grund av ökad vikt och graviditetshormoner. Graviditetsdiabetes diagnostiseras efter en glukosbelastning med lägre gränsvärden än vid vanlig glukosbelastning. År 2019 diagnostiserades nästan 20 procent av alla förlossningspatienter med graviditetsdiabetes, alltså en av fem.

Om blodsockernivån är förhöjd under graviditeten kan det ha skadliga effekter på både barnet och mamman under graviditeten och senare i livet. Målet är att hålla blodsockernivån så normal som möjligt under graviditeten. Utöver kost- och motionsbehandling behöver en del blodsockersänkande tablettbehandling eller insulinbehandling.

Graviditetsdiabetes behandlas huvudsakligen genom kost och motion. Målet för blodsockervärdet vid egna mätningar är ett värde under 5,5 mmol/l innan en måltid och under 7,8 mmol/l efter en måltid. Ungefär 20 procent behöver dock läkemedelsbehandling i form av metformintabletter eller insulininjektioner så att blodsockret håller sig på dessa nivåer.

Hur man diagnostiserar, behandlar och följer upp graviditetsdiabetes går man detaljerat igenom på Kvinnohuset i Hälsobyn.

Vid graviditetsdiabetes normaliseras blodsockret efter förlossningen. Om man behövde läkemedelsbehandling under sin graviditetsdiabetes gör man nästa glukosbelastning redan tre månader efter förlossningen. I andra fall görs en glukosbelastning 12 månader efter förlossningen, sedan individuellt med 1–3 års mellanrum. Samtidigt följer man upp vikt, blodtryck och vid behov blodfetter.

Över hälften av alla med graviditetsdiabetes löper risk för att insjukna i typ 2 diabetes inom 10–15 år. Att gå ned de extra kilon man eventuellt har gått upp under graviditeten, sträva efter normalvikt och äta hälsofrämjande mat och motionera, är viktigt. Bara att gå ned 3–4 kilo i vikt minskar risken för diabetes betydligt.

Uppdaterad 30.9.2023