Gå till sidans innehåll

Preventivmedel för kvinnor med diabetes

Det är viktigt att ta hand om preventivmedel när du inte vill bli gravid. Det lönar sig att ta upp familjeplanering och graviditetsönskemål under uppföljningsbesöken för diabetes.

Principerna för att förebygga graviditet skiljer sig inte väsentligt åt mellan kvinnor med diabetes och andra. Valet påverkas förutom av individens egen åsikt även av kvinnans ålder, gynekologisk anamnes, eventuella diabetesrelaterade sjukdomar, hur länge man har behov av preventivmedel samt kommande graviditetsplaner. Det är viktigt att använda sig av tillförlitliga preventivmedel, eftersom det är viktigt att graviditeten är planerad, särskilt vid diabetes.

  • Kondom är en bra preventivmetod för många om den används rätt. Vid tillfälliga sexuella relationer är det viktigt att använda kondom för att förhindra infektioner.

  • När sockerbalansen är bra och kvinnan inte har några betydande diabetesrelaterade sjukdomar kan hon använda kombinerade p-piller. De utgör dock en ökad risk för ventrombos.

  • Minipiller, alltså piller som bara innehåller gulkroppshormon, är ett bra val för många.

  • Spiral passar för många kvinnor med diabetes. Även om du har inte fött barn du kan ha en hormon- eller kopparspiral.

  • Sterilisering kan bli aktuellt när du har beslutat dig för en permanent preventivmetod.

Uppdaterad 30.9.2023