Gå till sidans innehåll

Mål med diabetesbehandling

Det är viktigt att ta väl hand om din diabetes, inte bara för ditt dagliga välbefinnande utan också för din framtida hälsa.

Internationella behandlingsrekommendationer och nationella God medicinsk praxis-rekommendationer beskriver generella rekommendationer och metoder för att behandla diabetes. Om du har diabetes kommer tillsammans med din läkare överens om individuella mål och metoder för din behandling. Dessa registreras i din egen vårdplan.

I allmänhet strävar man efter så normala blodsockervärden som möjligt vid skötseln av blodsockret utan att blodsockret blir för lågt, det dagliga välbefinnandet, symtomfriheten och orken i vården.

Högt blodtryck och störningar i fettomsättningen är vanliga, särskilt vid typ 2 diabetes, och det är också viktigt att de behandlas väl i alla former av diabetes. Om du är överviktiga är målet också en individuell och realistisk viktnedgång. Oftast innebär det att gå ned 5–15 procent i vikt.

På lång sikt är målet av behandling att förebygga komplikationer relaterade till otillräcklig behandling av diabetes.

Vid behandling av blodsocker är målet i huvudsak en blodsockernivå på 4–7 mmol/l (millimol per liter) på morgonen efter fasta och på dagen innan måltider. Vid egna blodsockermätningar är målet att avläsningarna efter en måltid, oavsett vid vilken tidpunkt mätningen görs, i huvudsak ska ligga under 10 mmol/l. Om du är äldre, dvs över 75 år, kan en individuell tillräcklig blodsockernivå vara 5–8 mmol/l före måltiden och under 10–12 mmol/l efter måltiden.

I praktiken – även om du tar hand om dig själv på bästa sätt – kommer inte alla resultat att vara inom målområdet eftersom en mängd olika saker påverkar hur blodsockret beter sig. Det är viktigt att komma ihåg att så länge ditt glykerade hemoglobin HbA1c är inom målområdet, bör du inte vara alltför orolig om ditt blodsocker tillfälligt är högt.

De långvariga blodsockernivåerna följs upp genom ett prov för sockerhemoglobin, HbA1c. Det generella målet är ett värde under 53 mmol/mol (millimol per mol). En del kan ha en lägre nivå som mål, under 48 mmol/mol, och för en del personer, särskilt äldre, kan 58 mmol/mol vara en tillräcklig nivå. Om blodsockernivån är mycket hög är det viktigt att utreda orsakerna bakom den avvikande nivån, såsom rädsla för hypoglykemi eller behandlingströtthet, och att gå lugnt fram med de gemensamma mål som kan nås mot den rekommenderade nivån.

För egen uppföljning vid insulinberoende diabetes används allmänt en glukossensor som placeras under huden. Den mäter sockerhalten i vävnadsvätskan. Det generella målet är att sockervärdet ska ligga mellan 3,9–10 mmol/l under 70 % av sensoreringen

Det generella målet för blodtrycket hos diabetes är under 140/80 mmHg. Individuellt kan man sikta på en något lägre eller högre nivå också.

De flesta äldre personer (75 eller äldre) har samma blodtrycksmål som yngre. Hos betydligt äldre personer, eller personer som drabbas av yrsel vid blodtryckssvängningar, kan man nöja sig med en högre nivå, under 150/90 mmHg.

När du mäter blodtrycket hemma, räkna ut genomsnittet av morgonmätningar och kvällsmätningar från minst fyra dagar. Den allmänna målet för hemmätningar är under 135/80 mmHg.

Det generella målet för det skadlig kolesterolet, alltså LDL-kolesterol, är 2,5 mmol/l eller lägre, men individuellt kan man även sträva efter ett lägre värde under 1,4–1,8 mmol/l.

Det generella målet för det nyttig kolesterolet, alltså HDL-kolesterol, är hos män över 1,1 mmol/l och hos kvinnor över 1,3 mmol/l.

Det generella målet för fetthalten i blodet, alltså triglycerider, är ett värde under 1,7 mmol/l.

Uppdaterad 30.9.2023