Gå till sidans innehåll

Hälsokrav för körkort i grupp 1 vid diabetes

Körhälsan hos en person med diabetes med körtillstånd för grupp 1 bedöms och registreras i patientjournalen med 1–5 års mellanrum

Körhälsokraven för körkortsgrupp 1 innefattar förare av traktor, moped, mopedbil, motorcykel och personbil eller fordonskombination som dras av personbil (vikt under 3,5 ton) samt paketbil (vikt under 3,5 ton).

Förutsättningarna för körhälsa för en person med diabetes i grupp 1 är:

  • Regelbundna läkarbesök utifrån vårdplanen.

  • Man känner igen symtom på sänkta blodsockernivåer.

  • Mann visar att hen förstår den risk som för lågt blodsocker innebär vad gäller trafiksäkerhet och att framföra fordon.

  • Ifall man använder insulin eller andra läkemedel som ökar risken för lågt blodsocker följer man själv upp sitt blodsocker utifrån vårdplanen.

  • Orsaken till eventuell allvarlig hypoglykemi har utretts och genom vårdhandledning och vid behov behandlingsförändringar har man försökt förhindra att hypoglykemi uppstår på nytt.

  • Man har inte drabbats av upprepad allvarlig hypoglykemi de senaste 12 månaderna.

    • Om man har drabbats av allvarlig hypoglykemi under sin vakna tid upprepade gånger får man tidigast bevilja eller förnya körkort tre månader efter det senaste anfallet.

  • Man har även beaktat vilka risker som ett för högt blodsockervärde utgör vad gäller trafiksäkerheten.

  • Det finns inga andra sjukdomar kopplade till diabetes som försämrar körhälsan.

Om personens körhälsa inte uppfylls på grund av diabetes, andra sjukdomar eller droganvändning förbjuder läkaren personen att köra fordon. Körförbudet noteras i patientjournalen. Ett körförbud på över 6 månader meddelas också till polisen.

Uppdaterad 30.9.2023