Gå till sidans innehåll

Metformin

Metformin är det primära läkemedlet vid typ 2 diabetes.

Metformin är det primära läkemedlet för att behandla typ 2 diabetes om man inte uppnår normala blodsockernivåer genom kost, motion och viktnedgång, och om läkemedlet passar även i övrigt. Metformin kan användas för att behandla diabetes hos vuxna och barn över 10 år. Metformin används också för att behandla polycystiskt ovarialsyndrom (PCO).

Metformin används antingen som enda läkemedel eller tillsammans med andra blodsockersänkande läkemedel eller insulinbehandling. Metformin finns under flera handelsnamn. Det finns också kombinationspreparat med metformin och andra diabetesläkemedel. I kombinationspreparat innehåller en och samma tablett två eller tre olika läkemedelspreparat.

Metformin minskar sockerproduktionen i levern, kan minska upptaget av socker i tarmarna och öka halten av tarmhormonet GLP-1 (glukagonliknande peptid) i samband med mat samt påverkar mikrobiomen i tarmen. Metformin främjar viktnedgång.

Man börjar metformin med en låg dos, alltså en tablett på 500–750 mg en gång om dagen, antingen i samband med frukosten eller till dagens huvudmål. Dosen höjs med 1–2 veckors mellanrum. En vanlig behandlingsdos är en tablett på 1 000 mg två gånger om dagen, vid frukost och till huvudmåltiden. För en del användare passar det bäst att ta läkemedlet till kvällsmaten.

Man rekommenderar att metformin tas i samband med en måltid eller direkt efter en måltid för att minska eventuella magbesvär. Tabletterna ska sväljas hela. En del av preparaten kan halveras för att gå lättare att svälja. En produkt som kan delas kan identifieras av skåran på tabletten.

Metformin orsakar inte för lågt blodsocker om det används som enda läkemedel. Man bör inte öka mängden mat efter att ha börjat med läkemedlet, utan hellre minska det, om man är överviktig. Man behöver inte justera dosen utifrån vad man äter eller hur man rör sig.

Metformin kan också användas under graviditet och amning.

Metformin lämnar kroppen via njurarna. Därför minskas dosen vid eventuell njursvikt. Metformin kan inte användas vid svår njursvikt.

Man tar ett uppehåll i medicineringen i samband med allvarliga allmänsjukdomar, kontraströntgenundersökningar eller stora operationer. Äldre personer, alltså personer över 75 år, ska vara särskilt försiktiga, eftersom de ofta har andra sjukdomar och läkemedelsbehandlingar.

Om din kropp blir uttorkad på grund av magsjuka med feber eller kräkningar eller diarré eller av någon annan anledning så tar du ett uppehåll i medicineringen så länge du uppvisar symtom.

Det är inte lämpligt att dricka mycket alkohol vid metforminbehandling.

De vanligaste biverkningarna av metformin är olika typer av magbesvär, såsom magont, lös mage, diarré eller illamående. Biverkningar uppstår framför allt i början av behandlingen eller om man har höjt läkemedelsdosen snabbt. Några upplever en metallsmak i munnen och förlorad aptit.

Magbesvären går oftast över eller lindras genom att minska behandlingsdosen. Ibland kan det också hjälpa att byta till ett preparat med annat handelsnamn. Ungefär 10 procent har sådana besvär att de måste sluta med metformin.

Vid långvarig behandling kan metformin göra att upptaget av vitamin B12 i tarmen minskar. Halten av vitamin B12 mäts genom blodprov med ett par års mellanrum. Äldre personer bör mäta halten redan innan de påbörjar behandling, eftersom det också är möjligt att bristen på vitamin B12 beror på något annat. Brist på vitamin B12 kan orsaka nervsymtom såsom domningar, stickningar, känselbortfall i fötterna samt anemi. Vid behov påbörjas vitamin B12-preparatet som tablett eller injektion.

Uppdaterad 30.9.2023