Gå till sidans innehåll

Droger och diabetes

Droganvändning påverkar livshanteringen totalt sett och kan leda till att man försummar sin diabetesbehandling.

Ur ett hälsoperspektiv finns det inga droger som kan anses vara säkra. Att använda droger inverkar på det centrala nervsystemet och orsakar ett förgiftningstillstånd i hjärnan. Olika droger verkar på olika sätt, och följderna kan vara helt oväntade.

Att använda droger ökar risken för att försumma diabetesbehandlingen. Att glömma av att ta sina insulininjektioner leder till insulinbrist och kan orsaka en livsfarlig syraförgiftning.

Uppdaterad 30.9.2023