Gå till sidans innehåll

Anledningar till lågt blodsocker vid diabetes

Det är alltid viktigt att tänka på vad som kan ha orsakat lågt blodsocker. Det är särskilt nödvändigt att upprepade gånger utreda orsaken till lågt blodsocker för att du i fortsättningen ska kunna förutse och förhindra motsvarande situationer.

Det finns otaliga orsaker till tillfällig låg blodsockernivå vid insulinbehandling. Ofta kan det ha funnits många faktorer i bakgrunden och orsaken kan också vara oklar. Det är dock alltid nödvändigt att utreda orsaken till återkommande låga blodsockernivåer för att man i fortsättningen ska kunna förutse och förebygga motsvarande situationer. Det bästa sättet att ta reda på situationen är med glukossensorer.

Blodsockernivån hamnar under det normala (lägre än 4 mmol/l) när en person med diabetes har för mycket insulin i kroppen sett till behovet. För lågt blodsocker kan vara kopplat till följande situationer:

  • Du har överskattat kolhydraterna vid en måltid, då dosen av måltidsinsulin är för hög och blodsockret sjunker för lågt efter måltiden.

eller

  • Om man av någon anledning har fått för stor mängd basinsulin leder det lätt till att blodsockernivån sjunker under natten, innan måltider på dagen eller i samband med motion.

eller

  • Om du av misstag injicerar för mycket insulin eller tar fel insulin, till exempel om du injicerar ett snabbverkande insulin i stället för ett långverkande insulin eller vice versa.

Om du inte ger snabbverkande insulin till en måltid förrän efter att du ätit, kommer inte effekten av insulinet på rätt ställe med kolhydraterna från måltiden. Detta leder till att ditt blodsocker först kan bli för högt (1-2 timmar efter att du ätit) och när måltidens blodsockerhöjande effekt minskar (2-4 timmar efter att du ätit) kan insulinets effekt fortsätta och göra att blodsockret sjunker för lågt.

Insulin tas upp olika snabbt i blodet från olika injektionsställen. Det tas upp snabbast kring buken och långsammast kring skinkan. Eftersom absorptionen varierar beroende på plats lönar det sig att försöka injicera ett visst insulinpreparat på ett visst område, dock så att injektionsstället byts ut regelbundet och med hjälp av ett stort område till exempel genom att byta buksida eller lår regelbundet.

Måltidsinsulin rekommenderas vanligtvis att injiceras i bukområdet.

Basalinsulin rekommenderas vanligtvis att injiceras i låren eller skinkorna. Om man har lite fettvävnad kring låren så kan basinsulinet regelbundet injiceras i sidan av buken.

Hur väl insulinets tas upp påverkas av i vilket skick injiceringsstället är. Upprepade injektioner på samma ställe kan orsaka vävnadsförändringar som hämmar upptaget av insulin. Om vävnadsskador har uppstått i området, kan effekten av insulin vara kraftigare än tidigare vid övergång till ett nytt oskadat injektionsställe.

En högre temperatur, till exempel vid hetta, bastu eller varmt bad, påskyndar också absorptionen av insulin. På samma sätt ökar blodcirkulationen till exempel i samband med motion.

Nya tablettläkemedel eller tarmhormoninjektioner för typ 2 diabetes orsakar i sig inte en allvarlig sänkning av blodsockernivån utan insulinbehandling. När det gäller äldre tablettläkemedel så har sulfonylurea och måltidstabletter en schematisk verkan, vilket kan göra att blodsockret blir för lågt, om dosen inte står i relation till vad man äter och hur man rör sig, eller om effekten från dem av någon anledning har tilltagit.

Uthållighetsträning förbrukar energi, ökar effekten av insulin och sänker blodsockernivåerna. Därför bör man förbereda sig innan träning genom att ta extra kolhydrater och/eller genom att minska det verkande måltidsinsulinet vid träning och vid behov också dosen av basinsulin.

Efter långvarig motion är risken för lågt blodsocker förhöjd även natten därpå.

När du tar insulin i måltid rekommenderas att du alltid räknar ut de kolhydrater som du äter noggrant, eftersom om du injicerar mer insulin än vad du äter, då blir det lågt blodsocker.

Kolhydratminskningen lyckas dock inte alltid och en del, särskilt äldre personer, kan dosera måltidsinsulin i stället för att räkna kolhydrater i standarddoser, dvs. samma dos samtidigt till samma måltid. Om mängden kolhydrater i måltiden blir mindre än normalt, sjunker blodsockret för mycket. Om man äter mindre kolhydrater än vanligt, ska man alltså alltid minska dosen av måltidsinsulin även vid standarddoser för att inte överdriva effekten av det injicerade insulinet.

Under insulinbehandling vid typ 2 diabetes kan man använda tämligen stora doser av basinsulin eller kombinationsinsulin. Då planerar man dosen av dessa utifrån normala måltidsstorlekar och kolhydratmängder. Om man äter senare eller om man äter mindre kolhydrater än vanligt så blir blodsockervärdet lätt för lågt.

När blodsockret sjunker svarar levern på situationen genom att frigöra socker från sina sockerlager i blodomloppet. Alkohol hindrar socker från att frigöras från levern och risken för lågt blodsocker ökar.

Den största risken för att blodsockervärdet sjunker löper man under småtimmarna och på morgonen efter att man har druckit mycket alkohol.

Det är också svårare att upptäcka symtom på lågt blodsocker när man är påverkad och inte kan ta hand om sig själv på ett säkert sätt.

Kraftig alkoholkonsumtion kan orsaka allvarlig hypoglykemi och insulinchock.

Det kan också vara en annan sjukdom som påverkar insulinbehovet som ligger bakom upprepad hypoglykemi. Sådana sjukdomar är till exempel sköldkörtelinsufficiens, binjureinsufficiens och njursvikt.

Uppdaterad 30.9.2023