Gå till sidans innehåll

Kontinuerlig glukosmätning vid flerinjektionsbehandling

Vid kontinuerlig glukosmätning (CGM) är sensorn vanligen i permanent användning och kan ersätta blodsockerets egenmätningar i fingertoppen. Användaren ska känna till sensorns begränsningar och kunna fatta beslut om egenvård utgående från den information som sensorn ger.

Att kontrollera rinformation från glukossensor är ett bra verktyg för att lära sig att lösa olika situationer i den dagliga diabetesvården. Med hjälp av sensor kan man se hur olika typer av mat, motion eller stress påverkar blodsockret. Det kan också minska behovet av att tanka extra kolhydrater exempelvis innan man ska lägga sig, köra bil eller motionera.

Med hjälp av kontinuerlig blodsockermätning med sensor kan man både förutse utvecklingen av för lågt blodsocker och bättre bedöma för höga sockervärden och hur man behandlar dem. De flesta sensorenheter kan förses med individuella alarm för lågt och högt blodsocker. Sensorer kan också användas tillsammans med en insulinpump.

Man får mer nytta av sensor om man periodvis inträder uppgifter om insulindoser, kolhydrater och motion. Det är bra att göra den här typen av intensivuppföljning för sig själv då och då. Dessutom är intensivuppföljning med en sensor mycket användbar innan du planerar en sjuksköterska eller ett möte med en läkare. Det underlättar egenvården och beslut som gäller behandlingen.

Användning av glukossensor har visat sig förbättra glykemisk kontroll och reducera hypoglykemi. Vid rätt användning underlättar glukossensorn uppföljningen av blodsockerbalansen och kontrollen av egenvården samt ger flexibilitet och trygghet i det dagliga livet. Detta ökar ofta friheten, hjälper till att orka och skapar förutsättningar för en bättre livskvalitet.

Uppdaterad 8.11.2023