Gå till sidans innehåll

Hälsokrav för körkort i grupp 2 vid diabetes

Körhälsan hos en person med diabetes med körtillstånd för grupp 2 bedöms och registreras i patientjournalen med 1–3 års mellanrum.

Körhälsokraven för grupp 2 rör förare av lastbilar, bussar och fordonskombinationer, förare av person- eller husbil som väger över 3,5 ton samt taxichaufförer.

Förutsättningarna för körhälsa för en person med diabetes i grupp 2 är:

  • Regelbundna läkarbesök utifrån vårdplanen.

  • Man känner helt och hållet igen symtom på sänkta blodsockernivåer.

  • Man visar att hen förstår den risk som för lågt blodsocker innebär vad gäller trafiksäkerhet och att framföra fordon.

  • En person som använder insulin eller andra läkemedel som ökar risken för hlågt blodsocker följer själv upp sitt blodsocker minst två gånger per dag samt innan och under en längre bilkörning.

  • Man har inte drabbats av allvarlig hypoglykemi de senaste 12 månaderna.

  • Man har även beaktat vilka risker som ett för högt blodsockervärde utgör vad gäller trafiksäkerheten.

  • Det finns inga andra sjukdomar kopplade till diabetes som försämrar körhälsan.

Om personen inte uppfyller körhälsokraven för grupp 2 på grund av diabetes, andra sjukdomar eller droganvändning förbjuder läkaren personen att köra dessa fordon och meddelar polisen om körförbudet. Om personen ändå uppfyller körhälsokraven för grupp 1 kan personen köra den typen av fordon.

Efter allvarlig hypoglykemi utreds de faktorer som ledde till det och efter behov ändras diabetesbehandlingen och -uppföljningen. För uppföljningen rekommenderas en glukossensor.

Uppdaterad 30.9.2023