Gå till sidans innehåll

Så utreds insulinutsöndringen

Bukspottkörtelns förmåga att producera insulin kan fastställas genom ett blodprov där blodsockernivån och C-peptidnivån mäts samtidigt.

Efter att diabetes har konstaterats kan man behöva utreda bukspottkörtelns förmåga att utsöndra insulin för att fastställa behandling och mer specifik diabetestyp.

Generellt sett mäter man inte blodets insulinhalt för att utreda insulinutsöndringen, eftersom insulinet först går från bukspottkörteln till levern. Bara ungefär hälften av insulinet sedan tar sig vidare i resten av kroppen via blodet.

I förstadiet till insulin bryts en del som kallas C-peptid ner, och kvar blir det aktiva insulinet. Man kan ta reda på hur insulinproduktionen ser ut genom att i ett och samma blodprov mäta halten av C-peptid i blodet och blodsockervärdet. Insulinbristen kan bara bedömas utifrån C-peptidhalten om blodsockret är förhöjt, > 7 mmol/l. Om blodsockervärdet ligger under 7 mmol/l är halten av C-peptid också låg normalt sett.

Vid insulinbrist är blodsockret förhöjt och C-peptid-värdet är lågt. Vid insulinresistens är C-peptidvärdet i stället förhöjt. Vid insulinresistens är insulinets effekt i vävnaden nedsatt, och bukspottkörtelns insulinutsöndring ökar.

När mäter man C-peptid?

C-peptid mäter man om det finns behov av att mer ingående utreda graden av insulinbrist. Det kan behövas för att fastställa diabetestyp eller för att bedöma behandlingssätt eller tillståndet hos en person som har haft diabetes under en längre tid.

Att fastställa halten av C-peptid påverkar inte valet av akutvård. I det initiala skedet av diabetes kan det vara svårt att tolka halten av C-peptid. Om man har haft högt blodsocker under en längre tid försämrar det i sig insulinutsöndringen, och då kan C-peptid-halten sjunka tillfälligt.

Så tolkas resultatet av C-peptid

Halten av C-peptid och blodsockervärdet mäts oftast som måltidsprov efter frukosten. C-peptidhalten ligger normalt över 0,7 nmol/l (nanomol per liter) två timmar efter en måltid och när blodsockret är över 7 mmol/l. En nivå under 0,7 nmol/l vid diabetes tyder på ett behov av insulin, och en nivå under 0,3 nmol/l tyder på betydande insulinbrist.

En hög halt av C-peptid, över 0,9 nmol/l, tyder å andra sidan på nedsatt insulineffekt och insulinresistens.

Uppdaterad 30.9.2023