Gå till sidans innehåll

Vilka saker följs upp vid diabetes?

Behandlingsmötet kommer att diskutera livsstil, egenkontroll, läkemedel och ork. Dessutom följer man upp eventuella följdsjukdomar vid diabetes eller riskfaktorer för dem genom olika undersökningar.

Vid behov diskuteras genomförandet av egenuppföljningen, läkemedelsbehandlingens lämplighet, ork samt mat- och motionsvanorna i allmänhet 1-4 gånger per år. Intervallets frekvens och innehåll bedöms utifrån det individuella behovet och situationen. Dessutom följer man upp eventuella diabetesrelaterade sjukdomar eller riskfaktorer för sådana samt stöttar funktions- och arbetsförmågan.

Sockerbalans

 • Resultat på egna mätningar av blodsockret och användning av det

 • Intensivuppföljning innan träffar

 • Användning av glukossensor och nyckeltal

 • Sockerhemoglobin HbA1c

Insulinbehandling

 • Finns det några problem med injicering eller med insulinbehandling?

 • Injektionsställenas omfattning och återvinning

 • Hur ser injektionsställena ut? Finns det förhårdnader eller svullnader?

 • Hur ofta drabbas du av låga blodsockernivåer, dvs. hypoglykemi?

 • Har du drabbats av lågt blodsocker där du har behövt hjälp från andra?

Andra läkemedelsbehandling

 • Är den medicin som används lämplig?

 • Finns det några problem med läkemedeln?

Vikt

 • Vikt och viktutveckling

 • Viktindex (BMI, Body Mass Index)

 • Midjemått individuellt

Blodtryck

 • Blodtrycksmätning på mottagning

 • Fastställa blodtrycksnivåer genom mätningar hemma

  • dubbla mätningar av blodtrycket på morgonen klockan 06–09 och på kvällen klockan 18–21 under minst fyra dagar

 • Hos personer med blodtrycksmedicinering fastställande av S-Kalium och S-Natrium

Kost

 • Måltidsrytm, vanliga mattider och ätande

 • Kombination av mat med läkemedels-/insulinbehandling

 • Vid behov matdagbok

Motion

 • Motionsformer, antal/vecka

 • Kombination av motion med läkemedels-/insulinbehandling

 • Vid behov motionsdagbok och motion på recept

Alkohol

 • Hur många alkoholdoser får man per vecka?

Rökning

 • Uppmuntran till att sluta röka

 • Vid behov stöd för att sluta

Sinnesstämning och coping

 • Uppvisar du symtom på

  • depression eller ångest?

  • vårdtrötthet?

  • andra psykiska problem?

 • Behövs det ytterligare åtgärder för att stödja orken?

Fettomsättning

Blodfettvärden (kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider)

Hjärta och kärl

 • Fysisk prestationsförmåga

 • Puls, lyssna på hjärtat och vid behov de stora blodkärlen

 • Elektrokardiogram (EKG)

 • EKG med ansträngning , om man misstänker kransartärsjukdom

 • Röntgenundersökning av hjärta och lungor samt ultraljudsundersökning av hjärtat om man misstänker hjärtsvikt

Fötter

 • Ställning, hud, naglar, nerver, blodcirkulation

 • Bedömning av riskklass för fötter

Ögon

 • Syn

 • Ögonbottenfotografering eller undersökning av ögonläkare

Njurar och urin

 • Protein i urinen (albuminuri)

 • Glomerulär filtrationshastighet (eGFR)

 • Mittstråleprov av urin (PLV) om det finns symtom på infektion

Munhälsa

 • Handledning i egenvård av tänder och mun

 • Kontroll av tandläkare eller tandhygienist

Sexuell hälsa

Finns det problem som du skulle vilja ha rådgivning eller vård för?

Övriga sjukdomar/problem

 • Individuellt med blodprov:

  • screening av celiaki

  • sköldkörtelfunktion

  • leverfunktionstester

  • vitamin B12 vid långvarig användning av metformin eller vid uppvisade av anemi eller nervsymtom

Körhälsa

 • Om du har körkort, uppfyller du kraven för körhälsa för fordonsklassen?

 • Körkort grupp 1, minst 5 års mellanrum

 • Körkort grupp 2, minst 3 års mellanrum

 • Vid behov utlåtande för körkort

Läkemedelsersättning och socialskydd

 • FPA-ersättning för aktuella läkemedel, har du rätt till specialersättning?

 • Har du rätt till handikappstöd?

 • Behövs en utredning av socialarbetare?

Arbetsliv

 • Hur påverkar diabetes arbetsförmågan?

 • Hur fungerar det att behandla diabetes på jobbet?

Minnesfunktioner

 • Minnestest, om man misstänker minnessjukdom

Rehabilitering

 • Finns det behov av intensifierad handledning och stöd genom anpassningsträning?

 • Finns det behov av rehabilitering?

Uppdaterad 30.9.2023