Gå till sidans innehåll

Hur många har diabetes?

Ungefär en halv miljon människor i Finland har diabetes.

Sammanlagt finns det ungefär 500 000 med diabetes i Finland. Ungefär 400 000 har typ 2 diabetes och ungefär 53 000 har typ 1 diabetes. Graviditetsdiabetes diagnostiseras hos ungefär 20 procent av alla förlossningspatienter, alltså hos var femte person. Det är färre som har någon av de andra diabetestyperna.

Varje år diagnostiseras ungefär 22 000 personer med diabetes i Finland. Av dessa insjuknar nästan 2 000 i typ 1 diabetes. Hälften av dessa diagnostiseras med diabetes när de är under 20 år gamla, och den andra hälften när de är över 20 år gamla.

Du kan läsa mer om till exempel förekomsten av diabetes i Finland till i THL:s kvalitetsregister för diabetes. Uppgifterna i registret uppdateras var sjätte månad.

Man räknar med att det finns ungefär 463 miljoner med diabetes totalt i världen. Man bedömer att antalet kommer att stiga till 700 miljoner personer till år 2045.

Uppdaterad 30.9.2023