Gå till sidans innehåll

Symtom på syraförgiftning

Om en person med insulinberoende diabetes visar symtom på magsjuka, dvs. kräkningar och illamående, ska det betraktas som syraförgiftning till dess att motsatsen är bevisad.

Symtomen på syraförgiftning kan initialt vara desamma som de vanliga symtomen på högt blodsocker:

 • Ökad urinutsöndring

 • Ökad törst

 • Uttorkning av kroppen

 • Trötthet

Om du använder SGLT2-hämmare som tillägg till insulinbehandlingen, höjs blodsockernivån inte nödvändigtvis särskilt mycket trots insulinbrist, utan kan till exempel ligga på 10–12 mmol/l.

När tillståndet utvecklas uppvisar man ofta symtom i form av:

 • Illamående

 • Magont

 • Kräkningar

 • Nedsatt allmäntillstånd

När syraförgiftningen utvecklas kan man drabbas av

 • Dåsighet

 • Förvirring

 • Flåsig, intensiv andning

 • Acetonluktande andedräkt

 • Rubbade salthalter i blodet

 • Sänkt blodtryck

 • Nedsatt medvetande

Uppdaterad 30.9.2023