Gå till sidans innehåll

Blodsockeruppföljning

Hur stort behov det finns av att mäta blodsockret beror på behandlingsform, blodsockerbalans samt det individuella behovet och tillståndet.

När en person diagnostiseras med diabetes mäts blodsockervärdet, alltså glukoshalten i blodet, upprepade gånger på laboratorium. Även i fortsättningen kan fastesockret mätas på laboratorium några gånger per år, om man inte har tillgång till att mäta blodsockret själv.

Behovet av att mäta blodsockret själv varierar beroende på behandlingsform, risken för ett för lågt blodsockervärde, alltså hypoglykemikänsligheten, sockerbalansen och det aktuella tillståndet. Man behöver mer mätningar när man får insulinbehandling eller diabetesläkemedel som kan göra att blodsockret blir för lågt. Även i det initiala skedet av insjuknandet och när man ändrar läkemedelsbehandling behövs tätare mätningar. Målet är att klara av vardagen och att ha en säker blodsockernivå både på kort och lång sikt.

Blodsockret varierar från dag till dag och från tid till dag av olika skäl. För de flesta är den lämpliga och säkra blodsockernivån 4-7 mmol / l (millimol per liter) efter att ha vaknat på morgonen och före måltid och mindre än 8-10 mmol / l (millimol per liter) efter en måltid.

Blodsockervärdet kan mätas traditionellt från fingret och resultatet innan och efter att man ätit registreras i ett häfte för egenuppföljning. Om man registrerar resultaten korrekt tillsammans med pågående behandling så ger häftet ofta snabbt en uppfattning om hur väl behandlingen fungerar. Genom att regelbundet mäta blodsockret själv lär man att justera behandlingen i det dagliga livet och i ovanliga situationer på ett ändamålsenligt sätt. På det sättet ser man hur ätande och motion påverkar blodsockret och hittar lämplig läkemedelsbehandling eller kan bedöma insulindoserna korrekt i förhållande till mat och motion och i olika situationer.

Mätningarna kan delas in i följande varianter:

  • Grunduppföljning utifrån behandlingsform

  • Intensivuppföljning innan ett mottagningsbesök eller för att korrigera sockerbalansen

  • Situationsspecifika mätningar vid behov

Resultaten från blodsockermätningarna kan man själv kontrollera och dela med vårdstället genom att använda olika applikationer. Man kan ofta kontrollera och analysera rapporter utifrån resultaten med en smart telefon eller dator.

En förutsättning för att få tillförlitliga resultat är att mätningen har gjorts på ett korrekt sätt samt att man använder vårdutrustning och förvarar testremsorna enligt anvisningarna.

Uppdaterad 30.9.2023