Gå till sidans innehåll

Rökning och diabetes

En person med diabetes röker lika ofta som alla andra. Det är värt att satsa på att sluta röka.

Det kan vara svårt att sluta röka, eftersom nikotin skapar ett fysiskt beroende. Dessutom orsakar rökning ett psykiskt och socialt beroende samt vaneberoende.

Rökning ökar risken för att insjukna i typ 2 diabetes. Utöver att rökning orsakar cancersjukdomar, kronisk luftrörsinfektion och förstorade lungor är det särskilt skadligt för hjärta och kärl. Nikotin gör att hjärtpulsen blir snabbare och att blodtrycket stiger. Det gör att blodkärl kontraherar och ökar förträngningarna i blodkärlen samt förekomsten av diabetesrelaterade sjukdomar i ögon, njurar och nerver.

En med diabetes som röker har en märkbart större risk för hjärt-kärlsjukdomar.

De flesta känner till hur farligt rökning är på en generell nivå, men rökaren uppfattar kanske inte vilken faktisk fara som rökningen utgör för hens egen hälsa.

  • blodkärlen förträngs

  • blodtrycket stiger

  • risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar ökar

  • blodcirkulationen i fötterna försämras

  • erektil svårighet

  • risken för njur-, nerv- och ögonbottenförändringar ökar

  • insulinets effekt kan försämras.

Många människor är rädda för att gå upp i vikt om de slutar röka. Rökning är dock på lång sikt farligare än en eventuell viktökning på några kilo.

Man kan använda sig av många metoder för att sluta röka: egenvårdsprogram på nätet, avgiftningsgrupper, självsuggestion, hypnos, akupunktur, nikotinsubstitutionsbehandlingar och faktiska avgiftningsläkemedel.

Uppdaterad 30.9.2023