Gå till sidans innehåll

Förebyggande av syraförgiftning

För att kunna förebygga syraförgiftning är det viktigt att man är medveten om risken för det och vilka situationer som kan vara farliga vid insulinberoende diabetes.

Insulinbrist och risken för syraförgiftning måste beaktas om blodsockret utan någon tydlig anledning stiger till 14–15 mmol/l eller mer. För säkerhets skull bör man mäta ketonvärdet om det inte finns någon tydlig anledning till att blodsockret är högt, till exempel att man dröjer med eller glömmer bort måltidsinsulinet eller att man småäter utan att ta insulin.

Plötsliga sjukdomar, särskilt med feber, ökar insulinbehovet. Om blodsockervärdet är över 14–15 mmol/l när man är sjuk bör man mäta ketonvärdet. Man ska göra på samma sätt även om blodsockret inte är så högt, men allmäntillståndet tydligt har blivit nedsatt eller om man uppvisar symtom som tyder på syraförgiftning.

Personer med typ 1 diabetes eller andra med insulinberoende diabetes får anvisningar från sitt värdställe om hur de mäter blodsockernivåerna och doserar insulinet under sjukdagar. De får också lära sig hur de mäter ketonvärdet med en snabbmätare genom blodet och hur de ska agera utifrån mätresultaten.

Det är särskilt viktigt för patienter med insulinberoende diabetes som använder sig av SGLT2- hämmaren, att mäta ketonvärdet, eftersom blodsockernivåerna normalt inte är förhöjda då vid syraförgiftning.

När man påbörjar pumpbehandling går man igenom vilka risksituationer det finns för syraförgiftning och hur man ska agera vid sådana. Personer som påbörjar pumpbehandling ska få tydliga och skriftliga anvisningar om hur de ska agera om blodsockret blir högt.

Uppdaterad 30.9.2023