Gå till sidans innehåll

Tabletter som stärker tarmhormonernas effekt

Tabletter som stärker effekten av tarmhormoner (dvs. gliptiner) är ett vanligt läkemedel i den andra fasen för att behandla blodsockernivåerna vid typ 2 diabetes.

Gliptiner (dvs. DPP-4 hämmare) används för att behandla typ 2 diabetes som ett läkemedelspreparat i andra fasen. De används oftast tillsammans med metformin eller andra läkemedel som sänker blodsockret, eller med basinsulin. De kan också användas separat, om metformin inte passar.

I Finland säljs flera olika gliptiner med olika handelsnamn. Det finns också kombinationspreparat med gliptiner och metformin.

GLP-1 (glucagon like peptide 1) och GIP (gastric inhibitory peptide) är hormoner som utsöndras från tunntarmen i samband med måltider. De kallas också för inkretiner. De ökar insulinutsöndringen från bukspottkörtelns betaceller och minskar utsöndringen av glukagon från bukspottkörtelns alfaceller, vilket gör att magsäcken tömmer sig långsammare och mättnadskänslan ökar.

Gliptiner är tablettpreparat som hämmar funktionen av enzymet DPP4 som bryter ner tarmhormoner. På så sätt ökar de kroppens egna halter av tarmhormonerna GLP-1 och GIP och deras effekt i samband med måltider.

Man påbörjar oftast medicinering direkt med en underhållsdos. En del preparat tas en gång om dagen och en del två gånger om dagen, antingen på tom mage eller i samband med måltider.

Gliptiner orsakar inte i sig för lågt blodsocker. Man behöver inte öka mängden mat efter att man har börjat med läkemedlet utan hellre minska mängden mat om man är överviktig. Läkemedelsdosen behöver inte justeras utifrån mat eller motion. Gliptiner gör inte att man går upp i vikt.

Vid njursvikt måste man minska dosen av annat än linagliptin.

Gliptiner används inte under graviditet eller amning.

De flesta tål gliptiner bra. Det kan uppstå magbesvär när man först börjar ta dem.

Det finns en viss ökad risk för plötslig bukspottkörtelinflammation i samband med gliptinanvändning. Ett typiskt symtom för bukspottkörtelinflammation är en kraftig smärta i övre delen av magen som strålar ut mot ryggen.

Uppdaterad 30.9.2023