Gå till sidans innehåll

Bara måttligt med alkohol vid diabetes

Om du har diabetes är måttlig alkoholkonsumtion inte farligare för dig än för andra. Riklig alkoholkonsumtion har dock många negativa effekter, särskilt vid diabetes.

Blodsocker

En hög alkoholkonsumtion kan försämra sockerbalansen och har många skadliga effekter på hälsan hos en med diabetes. Alkohol ökar risken för alltför lågt blodsocker. Alla rekommenderas att dricka måttligt med alkohol.

Metabolt syndrom och fettlever

Alkohol förvärrar ämnesomsättningsstörningar kopplat till typ 2 diabetes och metabolt syndrom. Kraftig alkoholkonsumtion gör att man går upp i vikt, att levern förfettas, att risken för levercirros samt ökar fettet i blodet, alltså mängden triglycerider.

Blodtrycket och hjärthälsa

Alkohol gör att blodtrycket stiger och försämrar effekten av blodtryckssänkande läkemedel samt ökar risken för förmaksflimmer och hjärtsvikt.

Nervförändringar

Alkohol kan förvärra nervförändringar vid diabetes.

Bukspottkörtelinflammation

Alkohol kan orsaka en akut eller kronisk bukspottkörtelinflammation. Det leder ofta till svårbehandlad diabetes. Då bör man avstå alkohol helt och hållet.

Depression och hormonstörningar

Kraftig alkoholkonsumtion kan förvärra en depression och orsaka hormonstörningar och vidare erektionsstörningar och infertilitet.

Uppdaterad 30.9.2023