Gå till sidans innehåll

Hälsokontroll för körkort vid diabetes

En person med diabetes behöver ett läkarutlåtande över körhälsan när hen ansöker om eller förnyar sitt körkort eller vill uppgradera körkortsklass.

Ett utlåtande om körhälsa från en läkare behövs när man ansöker om körkort, uppgraderar körkortsgrupp från grupp 1 till grupp 2 eller när man förnyar sitt körkort när man är över 70 år. En person med diabetes behöver även ett läkarutlåtande för ett mopedkort. För att behålla körrätt för grupp 2 behöver man skicka in ett läkarutlåtande inom två månader från att man har fyllt 50 år, och efter det med 5 års mellanrum.

De som kan beviljas körtillstånd är alla som uppfyller de hälsokrav som reglerats genom förordning och allmänna hälsokrav som krävs för den körkortsklass de ansöker om, och som inte anses trafikfarliga på grund av missbruk av alkohol eller andra rusmedel.

Det är ofta en läkare från primärvården eller företagshälsovården som känner till personens hälsotillstånd som skriver läkarutlåtandet. Personen själv fyller på förhand i en anamnesblankett inför kontrollen.

Vid behov kan den läkare som skrev körhälsoutlåtandet kräva ett uttalande från en viss specialitet eller efter en viss tid, till exempel från en internmedicinsk läkare vad gäller diabetes eller en ögonläkare på grund av en diabetesrelaterad ögonsjukdom.

Om vårdansvaret för en person med diabetes ligger på en enhet inom den specialiserade sjukvården kan man därifrån registrera i patientjournalen hur diabetes påverkar körhälsan. Vid behov görs ett särskilt separat specialistläkarutlåtande.

I fortsättningen bedöms en långtidssjuk persons körhälsa i samband med vanliga mottagningsbesök. Man noterar i journalhandlingarna om hälsokraven uppfylls. Vid bedömningen tar man hänsyn till alla sjukdomar som påverkar körhälsan samt hur de behandlas, droganvändning, skador och förändringar i hälsotillståndet samt en samverkan av allt detta. Om läkaren konstaterar att den person som läkaren behandlar inte längre uppfyller kraven för körhälsa måste läkaren ingripa i situationen.

Uppdaterad 30.9.2023