Gå till sidans innehåll

Måltidstabletter

Måltidstabletter (dvs., måltidsrelaterad glukos regulatorer eller glinider) är kortverkande tabletter som tas innan en måltid med kolhydrater. De sänker blodsockernivån efter en måltid.

Måltidstabletter används som läkemedelspreparat för behandling av typ 2 diabetes i andra eller tredje fasen tillsammans med livsstilsbehandling och metformin eller andra blodsockersänkande läkemedelspreparat eller basinsulin. De kan också användas enskilt om metformin eller andra blodsockersänkande läkemedelspreparat inte passar. Måltidstabletter kallas för glinider.

Personer med MODY (Mature Onset Diabetes in the Young) -diabetes är en annan viktig användargrupp. För dem kan måltidstabletter vara tillräcklig behandling parallellt med livsstilsbehandling.

Användningen av måltidstabletter vid typ 2 diabetes har minskat från tidigare år i och med att nya läkemedelspreparat har börjat användas. I Finland används (7/2023) repaglinid och med specialtillstånd nateglinid.

Måltidstabletter ökar den initiala insulinsekretionen från betaceller i bukspottkörteln direkt.

Måltidstabletterna är lämpliga för dig om du har bra blodsockernivåer på morgonen, men efter en måltid stiger ditt blodsocker kraftigt som ett tecken på otillräcklig insulinutsöndring. Den största effekten kommer efter 30–60 minuter och håller i sig i 3–4 timmar.

Måltidstabletter är kortverkande tabletter som tas innan huvudmåltider. De tas utifrån individuellt behov 1–4 gånger per dag innan måltider med kolhydrater. För en del kan det räcka att bara dosera läkemedlet vid huvudmåltiden utöver övrig behandling. Om maten inte innehåller kolhydrater tar man inte läkemedlet.

Behandlingen påbörjas med en lägre startdos på 0,5–1 mg och dosen utökas 1–2 gånger i veckan vid behov utifrån måltidens kolhydratinnehåll och utifrån hur blodsockret stiger av måltiden. En läkare ger anvisningar för lämplig dosering av måltidstabletter utifrån egna blodsockermätningar. Effekten syns snabbt.

Om du tar måltidstabletter bör du lära dig att räkna kolhydrater med ca 10 g noggrannhet. Sjuksjöterskan ger undervisning i detta. Måltidstablettens dos planeras för att motsvara en specifik kolhydratmängd. Om kolhydratmängden är högre än vanligt kan man öka dosen enligt läkarens anvisningar. Om kolhydratmängden är lägre än vanligt eller om man ska motionera efter maten kan man på samma sätt minska läkemedelsdosen.

Användning av måltidstabletten är förknippad med risk för för lågt blodsocker. Därför är måltidstabletter inte lämpliga för personer som är mycket äldre eller för vilka det är svårt att genomföra regelbundna måltider. Läkaren bedömer lämpligheten av måltidstabletter med hänsyn till annan läkemedelsbehandling av personen samt eventuell lever- eller njursvikt. Vid nedsatt njurfunktion minskas dosen av läkemedlet.

Det finns en individuell risk för biverkningar av alla läkemedel.

Måltidstabletter kan orsaka för lågt blodsocker om kolhydratmängden vid måltiden blir lägre än vad man planerat för dosen i fråga, eller om man motionerar direkt efter måltiden. Även magsmärtor eller diarré kan förekomma.

Uppdaterad 30.9.2023