Gå till sidans innehåll

Så diagnostiseras diabetes

Diabetes diagnostiseras genom att man lämnar ett blodprov på laboratorium.

Diabetes diagnostiseras genom ett venöst blodprov som utförs i ett laboratorium. Det är ganska vanligt att en person redan kan ha mätt högt blodsocker hemma med en meter avsedd för blodsockermätning, särskilt om det finns andra personer med diabetes i deras närhet. Det räcker dock inte för att ställa en diagnos, utan då krävs även mätningar på ett laboratorium.

Diabetes diagnostiseras om

  • på laboratoriet mätt plasma-glukoskoncentration (laboratorieförkortning P-gluk) eller blodsocker är upprepade gånger efter fasta 7 mmol/l (millimol per liter) eller mer

eller

  • ett venöst blodprov mätt på laboratorium 2 timmar efter en glukosbelastning visar ett värde på över 11 mmol/l

eller

  • glukohemoglobinvärdet i blodet, alltså HbA1c-värdet, ligger på 48 mmol/mol (millimol per mol) eller mer.

Om man har tydliga diabetessymtom räcker det i princip med ett högt blodsockervärde på över 11 mmol/l som har uppmätts när som helst på dagen för att ställa diagnosen diabetes.

Uppdaterad 30.9.2023