Gå till sidans innehåll

När behandlas typ 2 diabetes med insulin?

Insulininjektioner kan behövas tillfälligt eller mer permanent för att behandla blodsockret vid typ 2 diabetes.

Huruvida man påbörjar insulinbehandling eller inte beror på personens helhetstillstånd, målen för sockerbalansen, blodsockernivån, om diabetesen beror på insulinbrist eller insulinresistens, viktutveckling, hur länge personen har varit sjuk, övriga sjukdomar samt funktionsförmåga.

För personer med fetma ska blodsockerbehandlingen dock i första hand intensifieras med GLP-1-preparat och inte med insulin. Även övrig effektiv fetmabehandling, motions- och mathandledning ska erbjudas innan insulinbehandling påbörjas.

Tillfällig insulinbehandling

Om blodsockernivån är märkbart hög vid insjuknandet kan man inte direkt avgöra vilken typ av diabetes det handlar om. Då kan man börja behandlingen med insulin. När tillståndet har stabiliserats gör man en mer ingående utredning av graden av insulinbrist och funderar över fortsatt behandling.

Insulinbehandling kan behövas tillfälligt vid svåra inflammatoriska sjukdomar, då blodsockret oftast inte håller sig inom målen med någon annan behandling. Man går även över till insulinbehandling vid stora operationer. Oral kortisonbehandling kan också göra att blodsockernivån höjs så pass mycket att det behövs tillfällig insulinbehandling.

Mer permanent insulinbehandling

Insulinbehandling rekommenderas om man inte når behandlingsmålen för blodsocker genom intensifierad behandlingshandledning, mat- och motionsbehandling och andra läkemedelspreparat. För många innebär detta att sockerhemoglobinnivån HbA1c kontinuerligt ligger över 53 mmol/mol eller att man har ett glukosvärde vid fasta på över 7–8 mmol/l. Man påbörjar behandling med en injektion basinsulin per dag kombinerat med andra läkemedelspreparat.

Den funktionella störningen av bukspottkörtelns betaceller som producerar insulin vid typ 2 diabetes progredierar långsamt för många. Vanligtvis behöver man basinsulinbehandling vid sidan om övrig behandling 20–30 år efter insjuknandet, men ibland även innan det. En del behöver flerinjektionsbehandling, där man förutom basinsulin använder snabbverkande insulin som injiceras vid måltiderna

Det är inte ovanligt att en person först har diagnostiserats med typ 2 diabetes, men att det med tiden visar sig att det handlar om insulinberoende diabetes som startat långsamt. Insulinbristen kan konstateras med ett blodprov som heter C-peptid.

Uppdaterad 30.9.2023