Gå till sidans innehåll

Vad beror typ 2 diabetes på?

Typ 2 diabetes är inte bara en sjukdom, utan flera olika former av diabetes. Bakom sjukdomen ligger en komplicerad samverkan mellan ärftliga faktorer, miljöfaktorer och levnadsvanor.

Tidigare kallades typ 2 diabetes för vuxendiabetes eller diabetes i vuxen ålder. Dessa beteckningar är föråldrade och används inte längre. Man kan insjukna i typ 2 diabetes i vilken ålder som helst, även om en majoritet insjuknar när de är över 40 år.

Typ 2 diabetes är en flerformig grupp av rubbningar i energi- och sockeromsättningen. Yttre faktorer i livsmiljön och levnadsvanor utlöser sjukdomen hos personer som har ärftliga anlag för den.

Det finns flera hundra gener som gör att man löper risk för typ 2 diabetes. De ärftliga faktorerna reglerar bland annat energiomsättning, fettlagring, fettförbrukning, funktionen i bukspottkörtelns celler och fettceller, insulinutsöndring, tarmhormoner och mättnadshormoner.

Om din föräldrar eller syskon har typ 2 diabetes ökar det också din risken för diabetes:

  • Om en av dina föräldrar har typ 2 diabetes är din risk ungefär dubbelt så stor.

    • Risken är större från moderns sida.

  • Om båda dina föräldrar har typ 2 diabetes är din risk ungefär fem gånger så stor.

  • Om ett ditt syskon har typ 2 diabetes är din risk att själv insjukna ungefär tre gånger så stor som för resten av befolkningen.

Om din familj har typ 2 diabetes har du ett ökat behov av att försöka förebygga diabetes med goda levnadsvanor och viktkontroll.

Predisponerande miljöfaktorer för typ 2 diabetes är till exempel lite vardagsaktivitet, en stadsmiljö som inte uppmuntrar till rörelse, förändringar i arbete och fritid. Även förändringar i matmiljön kan göra att man löper risk för diabetes: portionerna har blivit större, mängden färdigmat har ökat, och runtomkring oss finns mycket snacks och mellanmål med högt energiinnehåll.

De centrala levnadsfaktorer som gör att man löper risk för typ 2 diabetes är matvanor som leder till viktökning samt lite motion. Även sömnbrist, depression, stress, inflammationer och andra sjukdomar påverkar ämnesomsättningen och ökar risken för diabetes.

Det finns flera undergrupper till typ 2 diabetes. Det gemensamma är en varierande grad av försämrad insulinutsöndring och insulineffekt, det vill säga insulinresistens:

  • För en del är det övervikt och det ökade insulinbehovet som det innebär samt insulinresistens som ligger bakom.

  • För en del ansamlas övervikt, alltså för mycket fett, i de inre organen vilket leder till att levern och bukspottkörteln förfettas och till att insulineffekten och -utsöndringen försämras ytterligare.

  • En del har redan från början en bristfällig insulinutsöndring.

  • För en del är det förändringar i kroppens ämnesomsättning på grund av stigande ålder som ligger bakom.

  • Hos en del avtar insulinutsöndringen med åren, vilket leder till insulinbrist.

Uppdaterad 30.9.2023