Gå till sidans innehåll

Sockerhemoglobin HbA1c

Provet HbA1c, sockerhemoglobin, används för att ställa diagnosen diabetes och för att följa upp blodsockerbalansen.

De röda blodkropparna i blodet bildas i benmärgen och cirkulerar i blodet i ungefär 120 dygn. Efter det rensar levern eller mjälten ut dem. Ju högre blodsockernivå, desto mer socker fäster i den röda blodkroppens hemoglobin under dess livstid.

Hur mycket socker det finns i hemoglobinet i de röda blodkropparna mäts med blodprovet HbA1c, sockerhemoglobin. I Finland används också begreppen glykerat hemoglobin samt glykohemoglobin. Provet visar hur blodsockernivån har varit under ungefär två månader innan mätningen. Sockerhemoglobin mäts i enheten mmol/mol (millimol per mol) och referensvärdet är 20–42 mmol/mol om man inte har diabetes. Hur glukosen fäster i de röda blodkropparnas protein och hur länge de röda blodkropparna lever varierar dock en aning individuellt. I och med det kan man inte rakt av jämföra uppmätta värden hos olika personer. Det viktigaste är att följa upp hur resultatet på HbA1c-provet hos en specifik person ändras eller varierar.

Blodprovet och fastställandet som görs utifrån det kan göras under ett särskilt besök på laboratorium eller i form av en snabbmätning från fingret på mottagning. Sockerhemoglobinet kan mätas med flera olika metoder. Undersökningar som gjorts på olika laboratorier och med olika metoder kan ge resultat som skiljer sig något från varandra.

Man behöver inte fasta innan ett HbA1c-prov.

Tidigare angavs resultatet på HbA1c i procent. Nu för tiden anges resultatet i mmol/mol. När man behöver omvandla de nya enheterna till procent kan man använda följande minnesregel.

HbA1c mmol/mol

HbA1c %

40

5,8

45

6,3

50

6,7

55

7,2

60

7,6

65

8,1

70

8,6

75

9,0

80

9,5

Provet HbA1c kan användas för att ställa diagnosen av typ 2 diabetes. Utan diabetes ligger sockerhemoglobinvärdet på 20–42 mmol/mol. Ett värde på 42–47,9 mmol/l motsvarar fördiabetes. Gränsen för att få diagnosen diabetes är 48 mmol/mol.

Vid diagnostik av typ 1 diabetes eller graviditetsdiabetes används HbA1c-värdet inte för diagnosen, eftersom det kan vara missvisande lågt, särskilt om sjukdomen har uppkommit snabbt. Även vid dessa typer av diabetes visar HbA1c-värdet dock om blodsockervärdet har varit förhöjt under en längre tid.

Ju högre blodsockervärdet är, desto mer fäster blodsockret i de röda blodkropparnas hemoglobin, och även i protein i övrig vävnad. Därför kan man genom att mäta sockerhemoglobinet bedöma hur sockerbelastningen i kroppen har varit under längre tid, och och möjliga risken att få ytterligare sjukdomar relaterade till för högt blodsocker.

HbA1c-värdet undersöks med individuella intervaller, oftast 2–4 gånger per år. Målet kommer man överens om individuellt. Målvärdet kan påverkas av personens ålder och funktionsförmåga, hur känslig man är för lågt blodsocker och hur den individuella situationen ser ut vad gäller diabetesbehandlingen.

Enligt vårdrekommendationerna är allmänt målvärdet under 53 mmol/mol. Det motsvarar en genomsnittlig blodsockernivå på 8,5 mmol/l.

Ibland kan det verka som att resultatet på sockerhemoglobinet och egna blodsockermätningar inte stämmer överens. En vanlig orsak till missförhållanden är att blodsocker oftast mäts före måltider och höga värden efter måltider eller på natten kan förbli obemärkta.

En annan sak som påverkar sockerhemoglobinvärdet är faktorer som förkortar de röda blodkropparnas livslängd. Om de röda blodkropparnas livslängd är kortare än vanligt, eller om produktionen av röda blodkroppar är förhöjd, blir sockerhemoglobinvärdet lägre än vid de egna blodsockermätningarna. Till exempel kan olika typer av anemier och behandling av det samt svår njursvikt påverka resultatet på HbA1c.

Uppdaterad 30.9.2023