Gå till sidans innehåll

Tarmhormonliknande preparat

Derivat av tarmhormonet GLP-1 är effektiva läkemedel för att behandla typ 2 diabetes. De har också ofta en tydlig effekt på viktnedgång.

GLP-1-preparat används för att behandla typ 2 diabetes som läkemedelspreparat i andra eller tredje fasen tillsammans med andra diabetesläkemedel eller basinsulin. Preparaten kan också användas som ensamt läkemedel, om man inte kan ta andra läkemedelspreparat på grund av biverkningar eller kontraindikationer.

I Finland omfattas fyra GLP-1-preparat av FPA:s begränsade ersättning (7/2023): dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid. GLP-1-derivat är injektionspreparat. Semaglutid finns också som tablettpreparat.

Liraglutid kan också användas av barn och unga över 10 år vid typ 2 diabetes. Liraglutid finns också som separat läkemedelspreparat för behandling av fetma.

GLP-1 (GLP = glucagon like peptide) är ett hormon som utsöndras från tunntarmen i samband med måltider. Det ökar utsöndringen av det blodsockersänkande insulinet från bukspottkörtelns betaceller och minskar utsöndringen av det blodsockerhöjande glukagonet från bukspottkörtelns alfaceller, vilket gör att magsäcken tömmer sig långsammare och mättnadskänslan ökar.

GLP-1-preparat är modifierade preparat som liknar hormonet GLP-1 och som sänker blodsockret och främjar viktnedgång.

En del av GLP-1-preparaten har visat sig skydda mot kardiovaskulara händelser.

GLP-1-preparat är produkt som injiceras under huden. Semaglutid kan också tas som en tablett.

Dosen av GLP-1-preparaten titreras i ett par veckor eller någon månad. En del administreras en eller två gånger per dygn, en del en gång i veckan. Sjuksköterskan undervisar i hur läkemedlet används specifikt för varje preparat. Hen undervisar även i injektionsteknik och dosering.

Vid normal användning orsakar GLP-1-preparat inte för låg blodsockernivå. Man bör inte öka mängden mat efter att ha börjat med läkemedlet, utan snarare minska det, om man är överviktig. Man behöver inte justera dosen av preparaten utifrån vad man äter eller hur man rör sig. Om det används i samband med insulin minskar oftast insulinbehovet. Insulindosen minskas enligt egna blodsockermätningar och anvisningar från läkare.

För en del personer som inte har egentlig insulinbrist kan man överväga att byta ut basinsulinbehandling som tidigare påbörjats till behandling med GLP-1-preparat. För en del kan man överväga att byta ut måltidsinsulinet vid flerinjektionsbehandling till ett GLP-1-preparat.

GLP-1-preparat används inte under graviditet eller amning.

Eftersom GLP-1-preparat gör att magsäcken töms långsammare så passar de oftast inte om man har mag- eller tarmsjukdomar. Beroende på preparat kan det finnas begränsningar på grund av njur- eller leversvikt eller svår hjärtsvikt.

FPA:s ersättning för GLP-1-preparat är begränsad. För tillfället (5/2022) beviljas ersättning med ett B-utlåtande från en läkare, om man inte har uppnått behandlingsmålet för blodsocker genom annan behandling, och om personens viktindex är 30 kg/m2 eller mer.

De flesta tål GLP-1-preparat väl. I början av behandlingen kan man drabbas av magbesvär och illamående. Dosen bör ökas utifrån hur väl man tål det.

En sällsynt biverkning vid användning av GLP-1-preparat är akut bukspottkörtelinflammation. Ett typiskt symtom på bukspottkörtelinflammation är en kraftig smärta i den övre delen av magen som strålar ut mot ryggen.

Uppdaterad 30.9.2023