Gå till sidans innehåll

Högt blodsocker vid diabetes

Det finns många anledningar till att blodsockret stiger över målnivån vid diabetes. Det är i praktiken omöjligt att kontrollera alla faktorer som kan vara blodsockerhöjande.

Blodsockervärdet hos en person utan diabetes ligger i huvudsak kring 4,0–6,0 millimol per liter (mmol/l) vid fasta. Efter en måltid har en frisk person ett blodsockervärde under 7,8 mmol/l vid venöst prov på laboratorium och vid mätning från fingertoppen ett värde under 8,9 mmol/l.

Med diabetes kan blodsockervärdet bli mycket högt om det inte behandlas eller i samband med en allvarlig infektion. Det kan till exempel ligga mellan 15 och 30 mmol/l. Högt blodsocker kallas för hyperglykemi.

I internationell klassificering delas högt blodsocker in i följande grupper:

  • högt blodsocker: 10,0–13,9 mmol/l

  • betydande högt blodsocker: > 13,9 mmol/l

I praktiken är det viktigt att skilja på tillfälligt högt blodsocker och en trend med upprepade höga blodsockervärden.

Ett tillfälligt högt blodsocker korrigeras av sig själv, eller så kan det behandlas med en extra dos av snabbverkande insulin. Upprepat högt blodsockervärde som uppstår i samband med en särskild aktivitet, måltid eller en särskild tid på dygnet bör utredas mer ingående och behandlingen bör justeras beroende på anledning.

Om blodsockernivåerna har varit höga under en längre tid sätter det sig i kärlväggens struktur och bindväv. Till följd av det uppstår skador i små och stora blodkärl och i nerver samt i bindvävens struktur. Under åren leder detta till olika diabetesrelaterade sjukdomar.

Uppdaterad 30.9.2023