Gå till sidans innehåll

Flera olika diabetestyper

Diabetes är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar där den gemensamma nämnaren är att blodsockret är högre än normalt. Det finns flera typer av diabetes och flera undergrupper.

Diabetes delas in i flera olika typer. Huvudtyperna är diabetes typ 1 och typ 2. De två huvudtyperna har olika undergrupper och skiljer sig åt till sin karaktär och till hur de behandlas. Även olika typer av bukspottkörtelsjukdomar, andra sjukdomar och behandlingen av andra sjukdomar kan öka insulinbehovet eller skada bukspottkörteln och orsaka diabetes. Graviditetsdiabetes betyder att den första gången man konstaterade att blodsockervärdet var förhöjt var under en graviditet.

Diabetes indelning i olika undergrupper.

Diabetessjukdomar utvecklas individuellt genom en samverkan av arvsanlag, miljöfaktorer och levnadsvanor. Den typiska sjukåldern kan variera mellan olika diabetestyper, men i praktiken kan man insjukna i alla former av diabetes i alla åldrar. Till exempel insjuknar de flesta i typ 1-diabetes under 40 års ålder, men man kan också insjukna i det som äldre. De flesta insjuknar i typ 2-diabetes när de är över 40 år, men man kan också insjukna i diabetes som ung, till och med som barn.

Uppdaterad 30.9.2023