Gå till sidans innehåll

Diabetes och armén

För närvarande är diabetes ett hinder för beväringstjänsten.

Mellan 2001 och 2017 kunde en person med diabetes utföra frivillig militärtjänst om de inte hade diabetesrelaterade sjukdomar och sockerbalansen var god. Denna praxis ändrades 2019 enligt ett beslut från huvudstaben. Beslutet fattades på basis av en rapport och rekommendation av expertgruppen på Centret för militärmedicin. Beslutet grundar sig på risker som riktas till tjänstedugligheten och -säkerheten.

Med en värnpliktigs tjänsteduglighet avses att den värnpliktige förmår fullgöra tjänstgöring enligt värnpliktslagen och att hen inte äventyrar sin egen eller andras säkerhet i samband med tjänstgöringen.

Uppdaterad 8.11.2023