Gå till sidans innehåll

Förlossning vid diabetes

Om barnets storlek inte utgör något hinder för mammans och barnets hälsa försöker man förlösa barnet vaginalt. Man följer noga upp blodsockernivåerna under förlossningen.

En kvinna med diabetes kan föda vaginalt vid beräknat datum om graviditeten har gått bra, barnet mår bra och barnets storlek gör att det är lämpligt att barnet blir förlöst vaginalt. Oftast planeras för vaginal förlossning med igångsättning redan innan den beräknade tiden.

Vaginal förlossning för en med diabetes är en specialförlossning som ska göras utan att förlossningen går långsammare. Om man noterar avvikelser vid hjärtljudsuppföljningen av barnet under förlossningen fattar man mycket snabbare än vanligt beslut om kejsarsnitt. Sannolikheten för kejsarsnitt är 2–4 gånger större hos diabetes än andra.

För personer som använder insulin säkerställer man att blodsockret ligger på en jämn nivå och mellan 4–7 mmol/l under förlossningen, så att barnets blodsocker inte blir för lågt efter förlossningen.

Beroende på förlossningssjukhuset är det möjligt att använda en egen insulinpump. Då bestämmer mamman en lämplig dos för basinsulinet. När förlossningen påbörjas kan en intravenös insulin- och glukosinfusion påbörjas.

Om förlossningen sker med planerad kejsarsnitt, görs operationen på morgonen. Basinsulin ges i en dos som är cirka 2-4 enheter lägre än normalt under 1-3 dagar före förlossningen, beroende på basinsulinets effektduration. Om det är dags för en långvarig injektion på morgonen, injiceras den på kejsarsnittsdagen först efter förlossningen. Blodsockernivån kan vid behov regleras med insulin- och glukosinfusioner.

Uppdaterad 8.11.2023