Gå till sidans innehåll

SGLT2-hämmare och syraförgiftning

SGLT2-hämmaren gör att mer socker lämnar blodet genom urinen via njurarna. Det ökar risken för syraförgiftning något.

SGLT2-hämmare (sodium glucose transfer) är ett läkemedelspreparat som ofta används vid typ 2 diabetes och tas oralt. En del använder också läkemedlet som tilläggsbehandling till insulin.

SGLT2-hämmare hämmar återupptaget av socker från njurarna till blodet. Det gör att utsöndringen av socker i urinen ökar och att blodsockernivåerna sjunker. Glukossänkare kan göra att det bildas mer ketoner och göra att man löper större risk för syraförgiftning, särskilt med insulinbehandling. Syraförgiftning kan utvecklas utan att blodsockernivån stiger i betydande grad, eftersom läkemedlet gör att överflödigt socker kommer ut i urinen.

Om du använder SGLT2-hämmare ökar risken för syraförgiftning, om du får en infektion eller om ditt insulinbehov plötsligt ökar av någon annan orsak, till exempel om insulinpumpen avbryter insulinintaget, om du glömmer insulininjektioner eller om mängden kolhydrater är så liten att det bildas ketoner. Långvarig motion, till exempel att springa ett maraton, eller kraftigare alkoholkonsumtion, kan vara anledning till att ta ett uppehåll i medicineringen.

Uppdaterad 8.11.2023