Gå till sidans innehåll

Hur behandlas typ 2 diabetes?

Typ 2 diabetes är en sjukdom som kan ha flera former och som skiljer sig åt mellan personer. Eftersom sjukdomen har en individuell karaktär kräver den också individuell behandling.

Grunden för behandlingen av typ 2 diabetes är hälsofrämjande levnadsvanor, viktkontroll och läkemedelsbehandlingar utifrån individuella behov. Livsstilsbehandling innebär att man påbörjar motions- och matvanor som minskar vikt, blodsockervärde och riskfaktorer för artärsjukdomar, och som blir en del av det dagliga livet.

Kan man bli frisk från typ 2 diabetes?

Nya studier har visat att över hälften av överviktiga personer med typ 2-diabetes har fått sitt blodsocker normalt och att läkemedelsbehandlingen har upphört genom att gå ner 10-15 procent av sin utgångsvikt. Läs mer om hur man behandlar fetma i Hälsobyns Hälsovikthuset.

Behandling av typ 2 diabetes innebär följande:

Direkt efter att man har fått diagnosen typ 2 diabetes bör man fundera över sin vikthistorik och vad som skulle vara en bra målvikt. Målet måste vara realistiskt och kunna uppnås. För flera är ett lämpligt mål att gå ned ungefär 5–10 procent i vikt.

Med diabetes rekommenderas samma typ av kost som resten av befolkningen, med individuella tillämpningar. Viktiga saker när man äter är regelbunden måltidsrytm, god matkvalitet och lämplig mängd. Att äta enligt rekommendationerna korrigerar blodsockret, främjar viktkontroll och hjärthälsa.

Motion är bra för välbefinnandet, allmänkonditionen och hjärthälsan hos alla människor. I typ 2 diabetes det är också ett effektivt sätt att sänka blodsockernivån. För personer med typ 2 diabetes är motion effektivare än något enskilt läkemedel för att sänka blodsockernivån.

När man diagnostiseras med typ 2 diabetes påbörjas läkemedelsbehandling utifrån blodsockernivån. Om ditt blodsocker är bara lite förhöjt och sockerhemoglobinvärdet HbA1c ligger under 53 mmol/mol kan man ha som mål att korrigera blodsockret genom effektiv livsstilsbehandling och genom att minska sin övervikt. Om ditt blodsocker är mer förhöjt eller om det i samband med diagnosen konstateras diabetes relaterade sjukdomar, inleds läkemedelsbehandlingen genast i det skede då diagnosen konstateras.

De flesta behöver också läkemedelsbehandling för högt blodtryck och störningar i fettomsättningen.

Livsstilshandledning och handledning för egenvård påbörjas så snart det är möjligt efter att en person har diagnostiserats med sjukdomen. Din personliga livssituation, ditt arbete och dina hobbyer, ditt levnadssätt, dina mat- och motionsvanor kartläggs. Tillsammans med vårdpersonal funderar ni på eventuella förändringsbehov och mål för behandlingen av diabetes samt gör upp en personlig vårdplan.

Uppföljningen delas in i egen uppföljning, sundersökningar och uppföljningsträffar.

Den egna uppföljningen innefattar till exempel att själv mäta sitt blodsocker utifrån behandlingsform, att mäta blodtrycket hemma samt att själv följa upp sin mun- och fothälsa.

Vid undersökningar och träffar kartläggs utöver blodsockerbalansen även hälsan vad gäller hjärta, blodkärl, ögonnjurar, fötter och mun samt hur egenvården går och hur personen klarar av att hantera sin diabetes.

Uppdaterad 30.9.2023