Gå till sidans innehåll

Symtom på lågt blodsocker

Hur symtomen symtom på lågt blodsocker ser ut och vid vilken blodsockernivå dessa symtom visar sig är individuellt. Symtom på lågt blodsocker kallas ofta för insulinkänningar.

Symtom på hypoglykemi är bland annat hunger, svettning, svaghet och skakningar, suddig syn, frånvaro och blekhet.

När blodsockret blir för lågt skapar kroppen en motreaktion där den försöker få blodsockervärdet att återgå till det normala. Många körtlar i kroppen aktiveras och producerar hormoner som kommer ut i blodet. Hormonerna kan på olika sätt höja blodsockervärdet genom att frigöra blodsocker, framförallt från sockerförrådet i levern. Insulinets viktigaste antagonisthormoner är glukagon som utsöndras från bukspottkörtelns Langerhanska öar samt adrenalin och kortisol som utsöndras från binjurarna.

Först börjar man uppvisa symtom som orsakas av adrenalin, nämligen insulinkänningar. Symtomen från nervsystemet visar sig vanligtvis först när blodsockernivån sjunker ännu mer. När man sover kan ett symtom på lågt blodsocker vara rastlös sömn, svettningar och mardrömmar. Ett lågt blodsocker på natten kan märkas i form av varierande blodsockervärden på morgonen.

Oftast börjar symtomen på lågt blodsocker när blodsockret sjunker under gränsen för hypoglykemi, dvs. 4 mmol/l. Känslorna är dock individuella och påverkas av många faktorer. Till exempel den allmänna balansen i blodsockret och hur snabbt blodsockret sjunker påverkar symtomen på lågt blodsocker. Om blodsockret redan länge har varit på en hög nivå, kan redan blodsockret 4–5 mmol/l orsaka en känsla av lågt blodsocker. Å andra sidan, om blodsockerbalansen är allmänt låg, kan känslorna av lågt blodsocker försvagas eller helt försvinna.

Symptomen på lågt blodsocker kan också förändras under årens lopp. De ursprungliga adrenalinkänslorna (dvs. insulinkänslorna) minskar och de nervsymtom som normalt framträder långsammare kan vara det första symtomet på lågt blodsocker.

Symtom som orsakas av adrenalin kallas för insulinkänningar. De börjar vanligtvis när blodsockernivån hamnar under 3,3–3,5 mol/l. Symtomen korrigeras inom 10–15 minuter om man äter kolhydrater som snabbt tas upp av kroppen. Vanliga symtom är:

 • Tremor, darrningar i händerna

 • Nervositet

 • Hjärtklappning

 • Kallsvett

 • Blekhet

 • Starka hungerkänslor

 • Svaghetskänslor

När nervsystemet inte får tillräckligt med socker orsakar det symtom. Det kan bero på sockerbrist i hjärnan eller lokala perifera nerver. Symtomen visar sig vanligen när blodsockret har sjunkit till en nivå på 2,5–2,8 mmol/l. Symtom från nervsystemet är:

 • Trötthet, utmattning

 • Koncentrationssvårigheter, svårt att tänka

 • Huvudvärk

 • Domningssymtom

 • Sömnighet

 • Yrsel, svimning

 • Ovanligt eller irriterat beteende

 • Dimmig syn, dubbelseende

 • Kramper

 • Medvetslöshet

Om ditt blodsocker ligger hela tiden på en hög nivå så “vänjer" dig kroppen vid en hög sockernivå. När ditt blodsocker sjunker till en normal nivå kan din kropp tro att ditt blodsocker är för lågt och du kan få en känsla av lågt blodsocker även om blodsockret i själva verket är över 4 mmol/l.

Då sänker man blodsockernivån långsamt och måttli​gt. Om blodsockret till exempel hela tiden har legat över 10 mmol/l innan en måltid så kan man initialt sikta på en nivå på 8–10 mmol/l innan en måltid och senare på en nivå kring 6–8 mmol/l innan en måltid. Det viktigaste är att komma överens om målen individuellt så att det är tryggt att korrigera blodsockernivån.

Uppdaterad 8.11.2023