Gå till sidans innehåll

Viktkontroll vid diabetes

Om du har diabetes och övervikt är behandling av övervikt också en central del av diabetesbehandlingen.

Övervikt och fetma innebär att överflödigt fett har bildats i kroppen. Inverkan av detta på hälsan kan bedömas ur många perspektiv:

  • Graden av övervikt, dvs. vikten i kilogram eller viktindexet BMI

  • Placeringen av överflödigt fett, dvs. midjemåttet och leverns fetthalt

  • Inverkan av övervikten på blodsockervärdet, blodtrycket och blodets fettvärden

  • Inverkan av övervikt på annan fysisk eller psykisk hälsa, till exempel sömnapné, artros, sinnesstämning.

Framgångsrik viktminskning förbättrar sockerbalansen och lindrar andra fetmarelaterade störningar i ämnesomsättningen.

Den allmänna behandlingen av fetma är ungefär den samma för personer med diabetes som för andra.

Metoderna för och innehållet i fetmabehandlingen väljs individuellt utifrån viktindexet:

  • Diet och motionsterapi

  • Annan livsstilsterapi och stöd för viktkontroll

  • Mycket kalorisnål diet

  • Läkemedelsbehandling av fetma

  • Fetmaoperation

De centrala insikterna om behandling av fetma har samlats i God medicinsk praxis-rekommendationen Fetma. Stöd för det praktiska genomförandet och egenvården finns på Hälsovikthuset.

Nedan följer information om behandling av fetma med tanke på typ 2 och typ 1 diabetes.

Uppdaterad 30.9.2023