Gå till sidans innehåll

Intensiv uppföljning av blodsocker

När du gör en intensiv uppföljning av blodsockret, bokför eller spara förutom blodsockret även andra faktorer som påverkar det.

I den intensiva uppföljningen görs måltidsparmätningar vid alla måltider i minst tre dagar samt kväll-morgonparmätning. Blodsockret mäts alltså före och ca 2 timmar efter frukost, lunch, middag och kvällsmål samt när man lägger sig. I praktiken innebär detta 6–9 mätningar per dygn.

Det är värt att utföra en intensiv uppföljning före mottagningen eller ett annat möte där man bedömer hur den använda behandlingen fungerar. På samma sätt, om blodsockret på morgonen är på målnivå men sockerhemoglobinet HbA1c förhöjt, kan du med en intensiv uppföljning se vid vilken tidpunkt på dygnet blodsockret höjs för mycket.

Förutom blodsockermätningar är det därför bra att åtminstone periodvis och före mottagningen anteckna följande under minst tre dagar:

  • Läkemedelsbehandlingen av blodsocker och hos insulinbehandlade insulindoserna

  • Kolhydratmängderna i måltider

  • Om du inte tidigare bedömt kolhydratmängder lönar det sig att föra en matdagbok till exempel under tre dagar

  • Motion, dess typ och intensitet till exempel + / ++ / +++

  • Känningar av lågt blodsocker

  • Sjukdagar eller andra avvikande situationer.

En intensiv uppföljning av blodsocker hjälper att tolka mätresultaten i förhållande till den använda behandlingen, måltider, motion och varierande dygnsrytmer eller andra faktorer som påverkar blodsockret. Syftet med självmätningar är ju att fundera vad resultatet betyder med tanke på diabetesbehandlingen.

Uppdaterad 30.9.2023