Gå till sidans innehåll

Basinsulininjektion som glömts

Om du har glömt att ta en basinsulininjektion, börjar blodsockret att stiga när effekten av den föregående injektionen avtar. Vad är det värt att göra då?

Om du glömmer att injicera basinsulinet är hastigheten på blodsockerökningen individuell och beroende av insulinets kvalitet och dos. Om du är osäker på hur du ska handla i denna situation ska du kontakta ditt vårdställe.

Om du inte är säker på om du har glömt att injicera basinsulinet eller inte, lönar det sig att behandla situationen med snabbinsulin fram till nästa tidpunkt för basinsulinet för att undvika en eventuell dubbeldos av basinsulinet. Kontrollera ditt blodsockervärde eller läs av sensorn genast och minst var fjärde timme. Kontrollera också ketonvärdet, om du mår dåligt eller om blodsockervärdet överskrider 14 mmol/l.

Korrigera blodsockervärdet enligt din insulinkänslighetsfaktor, om blodsockervärdet är höjt, till exempel över 10 mmol/l. Om du exempelvis behöver 1 enhet snabbverkande insulin för att sänka blodsockervärdet med 2 mmol/l kan du injicera 2–3 enheter snabbverkande insulin för att korrigera blodsockervärdet 14 mmol/l.

Håll koll på dig. Om blodsockret inte kan kontrolleras med snabbinsulin, om ketoner stiger eller om du på annat sätt mår sämre ska du söka dig till jouren.

Korrigera ett höjt blodsockervärde med en korrigeringsdos snabbverkande insulin. Ta en mindre dos basinsulin, dvs. en mängd som svarar mot de återstående timmarna. Följande basinsulininjektion tas vid normal tid och i normal dos.

Alternativt kan du kompensera det uteblivna insulinet genom att administrera en liten dos snabbverkande insulin var fjärde timme fram till att följande basinsulininjektion tas.

Håll koll på dig. Om ditt blodsocker inte förbättras, om ketoner stiger eller om du på annat sätt mår sämre ska du söka dig till jouren.

Normalt är basinsulindosen 12 enheter på morgonen kl. 7–8 och 10 enheter på kvällen kl. 21–23. På eftermiddagen kl. 15 märker du att ditt blodsockervärde är 16 mmol/l, trots att du tagit måltidsinsulin som normalt. Kontrollera ketonvärdet, om du har en ketonmätare. Om du är säker på att du glömt basinsulinjektionen på morgonen ska du förutom att korrigera blodsockervärdet med snabbverkande insulin också ta 5 enheter basinsulin, vilket svarar mot dosen för 6 timmar, dvs. de återstående timmarna kl. 15–21 (12 enheter/13 timmar x 6 h = 5,4).

Basinsulindosen är normalt 20 enheter kl. 21–22. På morgonen kl. 07 är ditt blodsockervärde 20 mmol/l. Kontrollera ketonvärdet, om du har en ketonmätare. Om du är säker på att du glömde basinsulininjektionen föregående kväll ska du förutom att korrigera det höga blodsockervärdet med snabbverkande insulin också ta 11 enheter (20 enh/24 h x 14 h=11,6 enh) basinsulin, vilket svarar mot dosen för 14 timmar, dvs. de återstående timmarna kl. 07–21.

Verkningstiden för degludecinsulin är mer än ett dygn. Om injektionen av detta fördröjs eller glöms ska en normal dos tas genast när man kommer ihåg det. Därefter kan doseringen fortsätta enligt den normala tidtabellen. Observera dock, att minst 8 timmar ska förflyta mellan degludecinjektionerna.

Uppdaterad 7.11.2023