Gå till sidans innehåll

Dubbel insulindos

Basinsulinet har längre verkningstid, vilket innebär att det krävs en längre uppföljningstid, om en dubbel dos av detta har injicerats än i det fall att en dubbel dos snabbverkande måltidsinsulin har injicerats.

Injektion med dubbel dos basinsulin

Om du misstänker att du har injicerat en dubbel dos basinsulin ska du läsa av sensorn eller kontrollera blodsockervärdet med 2–3 timmars intervall fram till att följande basinsulindos tas, dvs. 12–24 timmar. Se till att du har kolhydrat-/sockerhaltig föda och dryck till hands. Om blodsockervärdet sjunker ska du äta extra mellanmål, utan att injicera snabbverkande insulin. Beroende på situationen ska du inta saft, smörgåsar och mjölkprodukter, dvs. kolhydrater som absorberas snabbt och långsamt – dock inte i överdrivna mängder. Doserna snabbverkande insulin för de egentliga måltiderna kan på motsvarande sätt minskas eller lämnas bort.

Om du är osäker, ensam hemma eller om den injicerade insulindosen är särskilt hög ska du kontakta ditt vårdställe eller söka dig till akuten.

Du kan handla enligt samma riktlinjer, om du av misstag injicerar långverkande insulin i stället för snabbverkande insulin.

Injektion med dubbel dos måltidsinsulin

Om du injicerar snabbverkande måltidsinsulin två gånger ska du inta kolhydrater i en mängd som svarar mot injektionen och enligt ditt insulin-kolhydratförhållande. Om du till exempel behöver 1 enhet snabbverkande insulin för 10 gram kolhydrater och injicerar 5 enheter två gånger behöver du 50 gram extra kolhydrater. Kontrollera ditt blodsockervärde eller läs av sensorn med 1–2 timmars intervall de följande 4 timmarna.

Du kan följa samma riktlinjer, om du injicerar snabbverkande insulin i stället för långverkande insulin. Du ska ändå inte lämna bort det långverkande basinsulinet, men du kan minska dosen med ett par enheter (10–20 procent).

Om du är osäker på hur du ska hantera situationen ska du kontakta ditt vårdställe eller söka dig till akuten.

Uppdaterad 7.11.2023