Gå till sidans innehåll

Undersökningar som kräver uppehåll i kostintaget

Olika bilddiagnostiska undersökningar kan kräva någon form av uppehåll i kostintaget.

Det rekommenderas att undersökningar som kräver uppehåll i kostintaget genomförs genast på morgonen.

Ta tabletterna och insulinet eller andra injektionsläkemedel som vanligt dagen före undersökningen. På undersökningsmorgonen kan insulininjektioner eller tablettläkemedel tas först efter undersökningen. En fördröjning på en eller två timmar leder inte till några större förändringar i blodsockret.

Om undersökningen kräver ett längre uppehåll i kostintaget ska en något lägre insulindos än normalt administreras på morgonen samma dag som undersökningen genomförs, och på vårdstället justeras blodsockervärdet med sockerlösning och insulin som ges intravenöst.

Basinsulinet, dvs. det långverkande insulinet, får dock aldrig lämnas bort helt och hållet.

Uppdaterad 7.11.2023