Gå till sidans innehåll

Bedömning av basinsulin vid glukossensorern

Syftet är att dosera basinsulinet så att blodsockret är stabilt under natten och på målnivå på morgonen när du vaknar.

Lämplig dosering av basinsulin utvärderas främst enligt förändringen i glukosvärdet som sker under natten. I kontrollen lönar det sig att åtskilja tillfällig variation, periodisk variation och en mer långvarig upprepad och alltför stor förändring av glukosvärdet över natten. En förändring på mer än ± 2–3 mmol/l över natten anses vara betydande. Bedöm glukossensorns kurva för att ändra blodsockret från halv till halv natt.

  • Om glukoskurvan är jämn under natten är basinsulindosen sannolikt på rätt nivå.

  • Om glukoskurvan är sjunkande under natten har basinsulinets effekt och dos varit för stor.

  • Om glukoskurvan är stigande under natten har basinsulinets effekt och dos varit för liten.

Tillfälliga variationer kan vara relaterad till föregående dags motion eller en avvikande dygnsrytm i övrigt. Periodvisa variationer kan ha samband till exempel med olika veckodagar och dygnsrytmer, stress och hos kvinnor i samband med menstruationscykeln. En mer långvarig stigning eller sänkning i glukosvärdet under natten tyder på en för liten eller stor basinsulindos. Även olika injektionstidpunkter av basinsulinpreparat kan ha betydelse.

Om blodglukosen sjunker för lågt direkt efter att du har lagt i början av natten, kan orsaken ligga också i en för stor måltidsinsulindos när du ätit kvällsmålet.

Under dagen kan en lämplig basinsulindos bedömas utgående från glukosvärdet före middagen och kvällsmålet. Om basinsulindosen och tidpunkten för injektionen har varit på sin plats, men glukosnivåerna före måltid är för höga och glukoskurvan tenderar att stiga mellan måltiderna, är dosen av basinsulinet sannolikt för låg och om glukosnivåerna sjunker till en låg nivå före och mellan måltider, kan basinsulinets effekt vara för stor. Men tänk på vad du har gjort under de senaste timmarna. Om det till exempel är en kort tid sedan det föregående mellanmålet eller motionen, beskriver mätningen före måltiden inte nödvändigtvis på ett tillförlitligt sätt effekten av basinsulinet. När man bedömer doserna är det också bra att anteckna information om till exempel motion, så att du kan bedöma hur olika faktorer påverkar blodsockret.

Uppdaterad 30.9.2023