Gå till sidans innehåll

Information om att resa med diabetes

Diabetes begränsar inte resandet, så länge man under resan tar hand om de grundläggande frågorna kring diabetesbehandling.

På resor avviker ofta måltiderna, dygnsrytmen och motionen från det normala, och därför kan ändringar behövas i behandlingen. Av denna anledning är egenmätning av blodsockervärdet särskilt viktig.

Om man är på resa endast några gånger per år är det fråga om en så kort tid att man inte nödvändigtvis behöver sträva efter att nå en idealisk blodsockernivå. Av säkerhetsskäl kan man därför i insulinbehandling hålla blodsockervärdet på en något högre nivå än normalt.

Det är bra att förbereda sig för en resa i god tid och på förhand göra upp en plan genom att kontrollera resetidtabellerna och vilka vaccinationer som krävs i destinationslandet samt sätta sig in i särskilda frågor gällande resande om personer med diabetes. Det lönar sig att be om ett undertecknat intyg över diabetes, där man kan anteckna den vårdform och medicinering som används.

Vid säkerhetskontrollen på flygfältet ska du i förväg uppge för kontrollören, om du har en fast pump eller sensor. Om du har en insulinpump och glukossensor kan du gå genom en metalldetektor, men inte en kroppsskanning. Apparaterna får inte heller placeras på genomlysningsbältet. Insulinpumparna åtföljs i allmänhet av ett intyg över medicinsk utrustning för säkerhetskontroller på flygplatsen.

Utöver eventuell överskridning av tidszoner lönar det sig att söka information om temperaturen och de allmänna förhållandena i destinationslandet. Det är bra att ta reda på möjligheterna för förvaring av insulin och känna till inverkan av ett varmt klimat på insulinets verkningseffekt redan när en resa planeras. Planera på förhand och begär efter behov råd om hur du ska handla vid plötsligt insjuknande i exempelvis turistdiarré eller en febersjukdom.

Uppdaterad 30.9.2023