Gå till sidans innehåll

Långverkande insulinpreparat

De långverkande insulinpreparaten omfattar degludecinsulin, detemirinsulin och glargininsulin.

Långverkande insulinderivat är idag det huvudsakliga basinsulinet vid multiinjektionsbehandling av insulinbristdiabetes. Verkan av basinsulin är alltid individuell och dosberoende. Den enhetsspecifika verkan av olika långverkande insulinpreparat är nödvändigtvis inte den samma. Om ett basinsulinpreparat byts kan det bli nödvändigt att justera dosen uppåt eller nedåt med 10–20 procent.

Verkan av detemirinsulin sätter in inom 1–2 timmar och håller i sig enligt dosen individuellt 12–24 timmar. Verkan är relativt jämn. För en del kan verkan kulminera 6–8 timmar efter injektionen.

Detemir doseras vanligtvis två gånger om dagen med cirka 12 timmars mellanrum på morgonen eller före middagstid och på kvällen runt kl 21-23. Doserna är vanligtvis lika i början, dvs.insulinbehovet för hela dagen (t.ex. 16 enheter) är uppdelat i morgon (8 enheter) och kväll (8 enheter). Doser och dostider specificeras baserat på blodsocker. Ofta är insulinbehovet lägre på natten än på dagen, så när man till exempel delar ett udda tal (t.ex. 17 enheter), är det bättre att initialt placera en större dos på morgonen (9 enheter) än på kvällen ( 8 enheter).

Detemirinsulinets handelsnamn är Levemir® (10/2023).

Verkan av glargin 100 enh/ml-insulinet sätter in inom 2-4 timmar och håller i allmänhet i sig 20–24, till och med 26 timmar. Verkan är relativt jämn. För en del kan verkan nå en viss kulmen.

Glargine 100 enh/ml kan tas på morgonen, men brukar rekommenderas att tas på kvällen, så att effekten av insulinet är starkast vid tidpunkten för det ökade insulinbehovet på morgonen.

Glargininsulin 100 enh/ml-preparatens handelsnamn är Abasaglar® och Lantus® (10/2023).

Verkan av glargin 300 enh/ml-insulinet sätter in inom 2–4 timmar och håller i sig 24–36 timmar. Verkan är jämn, och för de flesta uppnår verkan ingen betydande kulmen.

Glargin 300 enh/ml-insulinet injiceras en gång per dygn, vilken som helst tid på dygnet, men helst inom några timmar vid samma tidpunkt på dygnet. Preparatets styrka är 300 enh/ml. Från en insulinpenna doseras enheter, men insulindosens volym är en tredjedel av volymen för styrkan 100 enh/ml. Detta har betydelse i synnerhet då det gäller höga insulindoser.

Glargininsulin 300 enh/ml-preparatens handelsnamn är Toujeo® (10/2023).

Verkan av degludecinsulin sätter in inom 3–4 timmar och håller i sig 33–42 timmar. Det är det mest långverkande av basinsulinerna. En ändring av dosen syns i blodsockervärdet inom cirka 3 dygn. Tiden för injicering av degludecinsulinet kan variera från dag till dag flexibelt enligt behov. Injektionerna ska alltid tas med minst 8 och högst 40 timmars intervall.

Det finns två styrkor av degludecinsulinet. Deras verkningar är mer eller mindre de samma. Volymen av en dos av det starkare 200 enh/ml-insulinpreparatet är hälften av volymen för en dos med styrkan 10.

Degludecinsulinets handelsnamn är Tresiba® (10/2023).

Uppdaterad 11.10.2023