Gå till sidans innehåll

Insulinpump och träning

Principerna för insulindoseringen vid motion är likartade oavsett om du får flerinjektionsbehandling eller pumpbehandling.

En insulinpump underlättar insulindoseringen i samband med och efter fysiska aktiviteter. Efter behov kan insulindoserna lätt höjas eller sänkas med pumpen. En ändring av basaldosen syns inom cirka en timme i blodets insulinhalt.

Träningens effekt är alltid individuell och beror på typen av träning (aerob eller anaerob) samt på intensitet och varaktighet. Man lär sig bäst att förena diabetes och motion genom att testa och följa med hur olika typer av motion påverkar den egna diabetesen. Följande är grundläggande riktlinjer för träning med en baspump och en smart pump.

I en baspump kan dosraten i basalen minskas med 60-120 minuter före planerad motion till exempel med hälften och fortsätta under motionstiden. Vid behov kan pumpen tas bort under 1-2 timmar. Natten efter träningen kan man minska basalens dosrat med till exempel 20 procent under 6-8 timmar. En person som regelbundet utövar motion kan för motionsdagen och natten efter denna ställa in ett separat basinsulinprogram i baspump.

I en smart pump förbereder man sig för motion genom att ställa upp ett tillfälligt högre blodsockermål för pumpen 1-2 timmar före och vid behov även efter motion. Om blodsockret stiger efter anaerob motion eller HIIT-träning, kan det temporära målet upphöra genast efter träningen och vid behov tas korrektionsinsulin.

För administreringen av måltidsinsulindoser, dvs. bolus, gäller samma principer som i flerinjektionsbehandling i samband med motion. Måltidsbolusdosen sänks enligt erfarenhet, om motion utövas inom två timmar efter att dosen administrerats. Från fall till fall och enligt motionstidpunkten sänks dosen ofta med 30–50 procent.

Uppdaterad 4.11.2023