Gå till sidans innehåll

Snabbverkande insulinpreparat

Snabbverkande insulinpreparat används som måltidsinsulin och tillfälligt för att korrigera tillfälligt höjt blodsockervärde samt i behandling med insulinpump.

I snabbverkande insulinpreparat har insulinmolekylen modifierats så, att den absorberas så snabbt som möjligt och bättre svarar mot bukspottkörtelns normala insulinutsöndring i samband med måltider.

Verkan av snabbverkande insulin sätter in inom 10–20 minuter, kulminerar efter 1–2 timmar och verkar från fall till fall och enligt dosen 2–5 timmar.

De snabbverkande insulinpreparaten omfattar (10/2023)aspartinsulin (handelsnamn Fiasp, Insulin Aspart Sanofi och NovoRapid), glulisinsulin (handelsnamn Apidra), lisproinsulin (handelsnamn Humalog, Insulin Lispro Sanofi, Liprolog). De har mer eller mindre samma verkan, dvs. för de flesta spelar det ingen roll vilket snabbverkande insulin som används. Det kan dock finnas individuella skillnader i preparatens verkan beroende på användaren.

Fiasp-insulinet (faster acting insulin aspart) avviker något från de övriga snabbverkande insulinerna. Fiasp börjar verka cirka 5 minuter tidigare än de övriga snabbverkande insulinerna.För en del fungerar Fiasp bättre än de övriga snabbverkande insulinerna.

Uppdaterad 11.10.2023