Gå till sidans innehåll

Självuppföljning av blodsocker vid basinsulinbehandling

Om du använder basinsulin kan du justera dosen själv på kvällen-morgonen utifrån parmätningar.

Vid basinsulinbehandling doseras långverkande basinsulin en gång per dag utöver livsstilsbehandling, tablettbehandling eller GLP1-injektioner. Sådan behandling används ofta vid typ 2 diabetes som kräver insulinbehandling. Behandlingen kan också användas i de tidiga stadierna av långsamt utvecklande insulinbristdiabetes eller LADA-diabetes.

I början av basinsulinbehandlingen höjs basinsulindosen gradvis utgående från morgonblodsockret tills blodsockermålet har uppnåtts.

En kväll-morgonparmätning är bra att göra 1–2 gånger i veckan för att se förändringen iblodsockret under natten. Justera vid behov basinsulindosen uppåt eller neråt 1–2 gånger per vecka enligt anvisningarna från din egen läkare eller skötare.

Måltidsparmätningar lär dig hur du bedömer kvaliteten och kvantiteten av en måltid samt effekten av blodsockerbehandlingen. Mätningar efter måltid styr valet och mängden av mat. Detta underlättar ofta också viktkontrollen. Å andra sidan ser du också om blodsockret är högt alltid efter en måltid och om behandlingen bör intensifieras.

När sockerbalansen och behandlingen stabiliserats räcker det ofta att du förutom kväll-morgonparmätningarna mäter måltidspar några dagar i veckan.

Kontrollera även vid behov och före körning

Insulin kan sänka ditt blodsocker för lågt. Utöver den grundläggande kontrollen ska du alltid kontrollera blodsockret om du känner att ditt blodsocker är för låg. Mät också alltid innan du kör ett motorfordon. Du kan behöva ytterligare mätningar även i samband med motion eller i specialsituationer, såsom sjukdagar.

Uppdaterad 30.9.2023